Kortnyheter

Sverige får pris för trafiksäkerhetsarbete

Den 21 juni tilldelades Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd­ utmärkelsen för bäst presterande landet i EU vad gäller trafiksäkerhet på väg, European Road Safety PIN Award, av Europeiska Transportsäkerhetsrådet (ETSC). Infrastrukturministern var på plats i Bryssel för att ta emot priset för Sveriges räkning. 
I fjol dog 266 personer på våra vägar. Det innebär att Sverige har det lägsta antalet döda i trafiken i förhållande till sin befolkning. Men det är fortfarande­ oacceptabelt många som dör och skadas allvarligt i trafikolyckor. Regeringen fortsätter därför att tillsammans med flera aktörer att satsa för ökad säkerhet och trygghet på våra vägar.
– Säkerhet på våra vägar är något som Sverige prioriterar högt. Det finns en rad områden där vi har varit framgångsrika,­ exempelvis åtgärdande av farliga sträckor­ genom byggande av mittseparering, övervakningskameror och rätt hastighet. Vi kan och ska bli ännu skarpare. Våra fordon måste också i ännu högre grad kunna stödja oss att köra säkert i fram­tiden. Ambitionsnivån och tempot skruvas­ upp ytterligare, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.