Nyhet

Sju av tio göteborgare kan tänka sig att köpa biogasbil

E.ON har presenterat en ny SKOP-undersökning om göteborgarnas inställning till att köra bil som drivs av biogas. Undersökningen visar att sju av tio som bor i Göteborg, 71 procent, kan tänka sig att köpa en biogasbil. Det är väsentligt mer än i övriga Sverige där siffran ligger på 59 procent. Dessutom anser hela 65 procent av göteborgarna att biogas är det bilbränsle som har minst miljöpåverkan.
Mellan åren 2008 och till 2010 har användningen av biogas som fordonsbränsle fördubblats i Sverige samtidigt som antalet tankställen ökat med 30 procent. Försäljningen av gasbilar har slagit alla rekord: 2010 såldes fem gånger fler gasbilar än 2008. Satsningen på biogas i STCC kan vara en av anledningarna till denna positiva utveckling av biogas i Sverige.
Om undersökningen
På uppdrag av E.ON har Skop genomfört en undersökning som jämför inställning och kunskaper om biogas bland invånare i Göteborgs stad med resten av landet. I undersökningen intervjuades 1.274 svenskar i april 2011.

logo
Redaktionen