Nyhet

Statoil och nattvandring.nu inleder samarbete

Svenska Statoil och stiftelsen nattvandring.nu startar nu upp ett samarbete som innebär att Statoil lokalt kommer att samarbeta och stötta den verksamhet som nattvandring.nu bedriver på flera orter runt omkring i Sverige. Samarbetet innebär också att Statoil kommer medverka i arbetet med att starta fler nattvandrargrupper.
Nattvandring.nu är en rikstäckande organisation med över 200 nattvandrargrupper i Sverige. Nattvandring.se verkar för ökad vuxennärvaro på gator och torg under kvällstid, vilket bidrar till en lugnare och tryggare tillvaro för både ungdomar och vuxna. Nattvandring.nu bistår nattvandrande grupper i hela Sverige med kostnadsfri rådgivning, utbildning, jackor, försäkringar, utbildning och annat stöd.
– Vi vill hjälpa till genom att stödja vuxna som ideellt är ute och nattvandrar för att göra natten säkrare för våra ungdomar på kvällar och helger. Eftersom Statoils stationsnät finns över hela landet kan vi också medverka till att det bildas fler aktiva nattvandrargrupper samtidigt som våra stationer blir ett naturligt stopp för de som är ute och nattvandrar, säger Morgan Wiktorsson, VD Svenska Statoil.
Stiftelsen nattvandring.nu har bildats – på initiativ av Vera Dordevic och Janne Lundholm – gemensamt av energibolaget E.ON och försäkringsaktiebolaget Skandia, för att främja nattvandring och vuxenengagemang i hela Sverige. Nattvandring.nu arbetar för ett lugnare samhälle genom vuxennärvaro på gator och torg under helgkvällar och nätter samt vid ungdomsintensiva arrangemang.
– Statoil har ett rikstäckande stationsnät men också framför allt en lokal förankring över landet som stämmer överens med vårt sätt att arbeta. Statoils stationer är en naturlig kanal för vår information och kommunikation men också en mötesplats mellan vuxna och ungdomar. Idag, då många stationer har öppet till 24.00 eller dygnet runt, har det på många platser blivit en naturlig mötes- och samlingsplats för ungdomar. Därmed kan våra lokala nattvandrargrupper på ett enkelt sätt möta de barn och ungdomar man är ute för, säger Vera Dordevic, verksamhetschef för stiftelsen nattvandring.nu.

logo
Redaktionen