Nyhet

Jämtlands län etta på dieseltoppen

BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Jämtlands län har den högsta andelen dieselbilar (77 procent) av nybilsregistreringarna. För fem år sedan (2006) var dieselandelen i Jämtland 32 procent. På andra plats i dieselligan hittills i år kom Norrbottens län med en andel på 75 procent. Gotlands län var det län under jan-maj 2011 som hade den högsta andelen miljöbilar av de totala nybilsregistreringarna i länet. Den största procentuella ökningen av totalt antal nyregistrerade personbilar hade Västernorrlands län med ett plus på 41 procent följt av Hallands län med en ökning på 29 procent hittills i år. Klart flest bilar registreras i Stockholms län, där var fjärde ny bil i Sverige registreras.
– Den kraftigt ökade dieselandelen, inte minst av dieslar med koldioxidutsläpp på högst 120 gram per km, har varit en starkt bidragande orsak till att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya personbilar sjunker i rekordfart. Enligt de officiella siffror som Transportstyrelsen rapporterar till EU-kommissionen och som nyligen presenterades var nya personbilars genomsnittliga koldioxidutsläpp 145 g/km för januari-april i år. Motsvarande siffra var 189 g/km för 2006. Nya bilars koldioxidutsläpp har alltså minskat med imponerande 44 g/km eller 23 procent under de senaste fem åren, säger Bertil Moldén vd för BIL Sweden.

Miljöbilsregistreringar per län – nyregistreringar jan-maj 2011
Gotlands län hade den högsta miljöbilsandelen i landet under jan-maj 2011 då 43,3% av alla nyregistreringar i länet var miljöbilar. På andra plats kom Östergötlands län med 41,2% miljöbilar. Riksgenomsnittet för miljöbilsandelen var 36,8% under jan-maj 2011 jämfört med 36,4% under jan-maj 2010.

Dieselbilar per län – nyregistreringar jan-maj 2011
Den högsta dieselandelen under jan-maj 2011 hade Jämtlands län med 77,1% dieslar av de totala nyregistreringarna i länet. Den näst högsta dieselandelen hade Norrbottens län 74,8 %. Riksgenomsnittet för dieselandelen under jan-maj 2011 var 60,3% jämfört med 48,1% under jan-maj 2010.
Totala nyregistreringar av personbilar per län och kommun jan-maj 2011
I Stockholms län uppgick det totala antalet nyregistrerade personbilar under jan-maj 2011 till 33 536 vilket är 21,2% fler än under jan-maj 2010. Motsvarande siffror för det näst största länet, Västra Götalands län, var 24 428 registreringar, en uppgång med 11,9%. Det län som hade den största ökningstakten för nyregistreringarna var Västernorrlands län med ett plus på 41,3%, följt av Hallands län med en ökning på 29,2% under jan-maj 2011.
Nyregistreringarna per kommun visar att Stockholm är den kommun i landet som hade flest nyregistreringar under jan-maj 2011 med 17 336 följt av Göteborg med 7. 373 registreringar. Sorsele var den kommun som hade minsta antalet registreringar med 4 bilar. De höga registreringarna i Stockholm beror bl.a. annat på att många stora börsbolag har sitt säte i Stockholm och att dessa bilar registreras i Stockholm även om de används i övriga delar av landet. Att Solna har så många registreringar beror på att flera leasing- och hyrbilsbolag har sitt säte i Solna, vilket innebär att många leasingbilar och hyrbilar registreras i Solna men bilarna används i övriga delar av landet.

logo
Redaktionen