Kortnyheter

Peab och Northland bildar ett bolag för transportlogistik

Peab och Northland har tecknat en avsiktsförklaring om att bilda ett gemensamägt bolag, som ska hantera logistiken för transporter av järnmalm från Kaunisvaaragruvan i Pajala till Narviks hamn.
Ambitionen är att etablera det gemensamma bolaget under det tredje kvartalet 2011, och att ytterligare en eller två partners kommer att erbjudas att bli delägare.

Det gemensamma bolaget planeras vara i drift i slutet av 2012, vilket sammanfaller med starten av produktionen i Kaunisvaara. Bolaget ska hantera hela logistikkedjan, som omfattar lastning av järnmalm i Kaunisvaara på lastbilar för transport till Svappavaara, där malmen kommer att lastas om till tåg. Bolaget ska därefter ansvara för tågtransporten till Narvik och lastningen på fartyg i hamnen.
Den årliga produktionen i Kaunisvaaragruvan beräknas uppgå till 12 miljoner ton järnmalm och 5 miljoner ton koncentrerad järnmalm, under åren 2013-2022.
Detta är en avsiktsförklaring och när slutliga avtal föreligger kommer en uppdaterad pressrelease att skickas ut.
– Att utveckla och förädla logistiken har hög prioritet i Peab och detta är ett stort logistiskt uppdrag. Vi är glada att vi nu kan utveckla vårt samarbete med Northland. De erfarenheter vi har från tidigare gruvprojekt, kommer att bli viktiga i detta arbete, säger Peabs VD Jan Johansson i en kommentar.