Kortnyheter

Virtuell teknik förenklar bygget av Riksväg 50

Den nya 3D-tekniken som används vid bygget av nya Riksväg 50 mellan Mjölby och Motala gör arbetsmiljön säkrare samtidigt som den minskar störningarna för allmänheten. Tekniken finns i samtliga maskiner och NCC använder nu virtuell teknik i stor skala genom hela byggprocessen.
– Det skapar fantastiska möjligheter när maskinföraren på en skärm inne i hytten kan se exakt hur skopan gräver. Momentet kallas maskinguidning och gör att vi slipper ha arbetare runt maskinerna för att dirigera skopan, vilket i sig skapar en säkrare arbetsmiljö. Dessutom vinner vi mycket tid när alla ritningar finns digitalt i varje fordon, säger Peter Knutsson, produktutvecklare, NCC Infra.

NCC har använt 3D-tekniken i flera år i samband med husbyggande, men den virtuella tekniken är nu också standard för NCCs vägprojekt. Varje ritning matas in i datorn och kopplas samman med projektets tidsplan och de geometriska värden som behövs. På så sätt kan projektledningen följa varje arbetsmoment i realtid i datorn.
– Tekniken gör oss väldigt flexibla. Vi kan från en dag till nästa förändra vår planering om vi stöter på utmaningar som inte var kända under projekteringen. Det gör att vi vinner både tid och pengar. Dessutom kan vi välja att schakta bara just där det är mest lämpat för tillfället, vilket minimerar avstängningar och störningar kring vägbygget, säger Mikael Nord, projektchef Riksväg 50.

Bygget av riskväg 50 inleddes sommaren 2010 och omfattar 28 kilometer ny mötesfri väg mellan Mjölby och Motala. Dessutom byggs en cirka 620 m lång högbro över Motalaviken samt åtta trafikplatser. Den nya vägen genom Motala blir cirka två kilometer kortare än nuvarande genomfart. Med den nya vägen kommer man att kunna färdas säkrare och snabbare mellan E4 och Motala och miljön längs gamla riksväg 50 blir lugnare, renare och mer trafiksäker.