Kortnyheter

Skogen räddar kyrkan från skattesmäll

Experterna räknade med en skatteffekt på uppåt 200 miljoner kronor när det stod klart att undantagsreglerna om skattefrihet för kyrkans egendomar inte skulle förlängas. Nu visar det sig att skatten blev mindre än hälften. Kyrkans 13 stift betalar i år in 68,2 miljoner i skatt på avkastningen från jord, skog och fonder.
Skogsavdraget beräknas på marknadsvärdet på skogen. Det värdet är ofta betydligt högre än taxeringsvärdet. Eftersom kyrkans skogar inte varit inne i skattesystemet räknas de som nyanskaffad skog.
– Vi räknar med att kunna göra skogsavdrag i 20 år framåt om de här reglerna fortsätter att gälla, säger Max Enander, stiftsjägmästare i Härnösand till Kyrkans tidning.
Tack vare den goda skogskonjunkturen med kraftigt stigande priser redovisar Härnösands stift för 2010 sitt bästa skogsresultat någonsin 51,1 miljoner före skatt. För alla stiften är det samlade skogsresultatet över 400 miljoner kronor.
– Det känns bra när det är bistra tider i församlingarna och pastoratens ekonomi, säger Max Enander till tidningen.