Kortnyheter

Facket tror på skogsindustrin

Framtiden ser ljus ut inom skogs- och pappersindustrin. Det visar fackförbundet Unionens Branschbarometer.
Klubbarna inom skogs- och pappersindustrin gör en positiv bedömning av läget inför hösten 2001. Orderingång och försäljning väntas öka märkbart. Försäljningspriserna väntas fortsätta stiga. Men den starka kronan gör att de exporterande företagen inte får ut hela prishöjningen. Sammantaget ser klubbarna en positiv framtid framför sig, och räknar med ökade investeringar i kapacitet, nya marknader samt i forskning och utveckling.
Investeringarna i kompetens väntas däremot vara oförändrade. Sysselsättningen bland arbetare väntas vara oförändrad, men minska något bland tjänstemännen inom skogsindustrin.

logo
Redaktionen