Nyhet

Mazda bygger ny bilfabrik i Mexico

Mazda Motor Corporation kommer att tillsammans med Sumitomo Corporation bygga en ny bilfabrik i Mexico och starta ett nytt försäljningsbolag i Brasilien. Avtal är undertecknade och planeringen för att bygga fabriken i Mexico har redan påbörjats.
Den nya bilfabriken i Mexico skall tillverka Mazda-bilar för i första hand Central- och Sydamerika och kommer att ha sammansättningslinor för både bilar och motorer. Fabriken skall ligga i Salamanca, cirka 25 mil nordväst om Mexico City. Den årliga produktionen planeras till 140.000 bilar av Mazda2 och Mazda3. Starten sker någon gång under räkenskapsåret 2013, april 2013 till mars 2014.
Det brasilianska försäljningsbolaget planeras starta sin verksamhet under nästa räkenskapsår, april 2012 till mars 2013. Bolaget kommer till en början att sälja Japan-tillverkade bilar, innan fabriken i Mexico är färdig att leverera.
Mellan åren 2005 och 2010 fördubblades nybilsförsäljningen i Brasilien till cirka 3,5 miljoner enheter. För närvarande är Brasilien världens fjärde största bilmarknad efter Kina, USA och Japan.
Totalt investerar Mazda och Sumitomo tillsammans 500 miljoner dollar i den nya Mexico-fabriken med en fördelning på 70 % för Mazda Motor Corporation och 30 % för Sumitomo Corporation. Fördelningen är densamma i det brasilianska försäljningsbolaget.
– Sedan Mazda började sälja bilar i Mexico år 2005 har försäljningen och vår marknadsandel ständigt ökat, säger Takashi Yamanouchi, President och CEO, Mazda Motor Corporation. Genom den nya bilfabriken stärker vi vår försäljning i Mexico och i övriga delar av Central- och Sydamerika, vilket ingår i våra globala planer att öka närvaron på världens tillväxtmarknader.

logo
Redaktionen