Kortnyheter

Största mässan blir ännu större

Årets upplaga av teknikmässan Agritechnica i Hannover växer med ytterligare sex hallar.
De 18 hallar som användes förra gången mässan hölls 2009 är inte tillräckliga. I år behövs 24 hallar för att rymma alla utställare. Framför allt har utrymmet utökas för traktorer, tröskor och annan basteknik för lantbruket.
Hitintills är omkring 2 000 utställare från 44 länder anmälda. Nästan hälften av utställarna kommer från andra länder än Tyskland. Hittills är 19 svenska företag anmälda. Mässan hålls den 15-19 november.

logo
Redaktionen