Produktnyheter

Övervakning av klimatförhållande, Elcometer 320

Karl Deutsch Nordiska AB i Västerås lanserar ett system för att säkerställa att rätt klimatförhållanden för en säker målning råder på målningsstationer.
Elcometer 320 är ett kraftfullt system för övervakning av relativ luftfuktighet, temperatur, yttemperatur, daggpunkt samt skillnaden mellan yttemperaturen och daggpunkten (ΔT). Systemet ställs enkelt in via nätverksanslutning eller via bluetooth med hjälp av medföljande programvara ElcoMonitor. I detta program har man möjlighet att ange gränsvärden för en rad olika parametrar som säkerställer en säker målning. Via programmet kan man sedan lätt se aktuell status för de olika stationerna. Detta kan givetvis användas även i andra sammanhang där man vill övervaka klimatförhållandena på flera platser.
Systemet består av en fuktmätare Elcometer 319, en inbyggd PC med nätverksanslutning samt en ljuspelare med visuellt och ljudalarm om någon av klimatparametrarna skulle komma utanför inställda gränsvärden.
Elcometer 320 är ett snabbt system som är enkelt att komma igång med och kan användas i enlighet med ISO 8502-4.

logo
Redaktionen