Nyhet

Vilseleder om förnybar energi i världen

Andelen förnybar energi i världen är 12,9 procent, inte 1,8 procent, som BP påstår i sin årliga rapport Statistical Review of World Energy, och som okritiskt citerats av de ledande svenska näringslivsstidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Industri. BP har valt att bara ta med biodrivmedel och förnybar elproduktion i sin statistik, men struntar i de stora mängder bioenergi som används i industrier och hushåll. För Sveriges del innebär det att huvuddelen av vår bioenergi, som idag står för 32 procent av den slutliga energianvändningen i Sverige, inte finns med i BP:s siffror.
– Det är trist att företrädarna för de traditionella, fossila energislagen på global nivå tonar ner de förnybara energislagens bidrag till energiförsörjningen. BP noterar visserligen att den förnybara energiproduktionen nu ökar snabbt. Men genom att ange missvisande och extremt låga siffror får beslutsfattare, massmedia och allmänheten en felaktig bild av verkligheten.
– För att kunna fatta rätt beslut behöver man fakta. Svenska media kan bidra genom att inte okritiskt förmedla felaktiga siffror från oljebolagen. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i en kommentar till de felaktiga uppgifterna från BP.
För riktiga siffror om den globala försörjningen med förnybar energi, se en aktuell rapport från IPCC:s expertgrupp på följande länk: http://srren.ipcc-wg3.de/report

logo
Redaktionen