Produktnyheter

Standardverktyg av för underhållsarbeten

Märket Expert har utformats för att tillgodose behoven och kraven från yrkesfolk inom fordonsbranschen och industrisektorn. Detta nya världsomspännande verktygsmärke består av standardverktyg av tillräckligt hög kvalitet för underhållsarbeten i moderat takt och omfattning.
Expert: verktygsserien för yrkesfolk
Nu kan märket Expert erbjuda ett urval av 1200 referenser för yrkesfolk: produkter som motsvarar oumbärliga verktyg som behövs dagligen. Under de kommande två åren kommer serien att utökas med ytterligare 1300 produkter, så att den slutligen kommer att omfatta 2500 produktreferenser. Då kommer serien att tillgodose de viktigaste behoven hos användare inom fordonsbranschen och industrisektorn.
Expert: en professionell serie till ett matchande pris
Genom Expert-serien erbjuder Stanley Black & Decker kvalitetsprodukter. Alla produkter är utvecklade utifrån en kravspecifikation som sammanställts av R&D-avdelningen hos bolagsgruppen Stanley Black & Decker. De lever upp till kraven i aktuella ISO- och DIN-standarder, utan att överträffa dem. I jämförelse är Premium-produkterna, som t.ex. Facom-märket, utformade för att överträffa alla krav i aktuella standarder med minst 30 %.
Kvaliteten hos Expert-verktygen är certifierade av en garanti som gäller alla produkterna i serien (såvida inte annat anges), utan tidsbegränsning för alla tillverkningsfel- och defekter. Den berättigar till utbyte eller reparation av defekta delar, enligt villkor.
Priserna i Expert-serien är särskilt beräknade för att motsvara användarnas förväntningar på konkurrenskraftighet.
Expert-serien innehåller verktyg för yrkesfolk
Förvaring

 • Verktygsskåp på hjul 
 • Verktygslådor 
 • Verktygsmoduler

Allmänna verktyg

 • Nycklar: Kombinationsnycklar, långa kombinationsnycklar, kombinationsvinkelnycklar, kombinationsspärrnycklar, fasta nycklar, ringnycklar, rörnycklar, flänsmutternycklar, skiftnycklar, tappnycklar.
 • Hylsnycklar: Hyls/nyckelsats, hylsor, nycklar, adaptrar, universalleder, slaghylsor – dimensioner: 1⁄4’’, 1⁄8’’, 1⁄2’’, 3⁄4’’, 1’’, slagomfång 1⁄2’’ och 3⁄4’’.
 • Kontrollerad åtdragning: Momentnycklar.
 • Skruvning: Skruvmejslar, hannycklar, T-nycklar, skruvmejselbits, 1000 V och Microtech-verktyg.
 • Tänger: Multigreppstänger, skärtänger, 1⁄2 tänger, universaltänger, skalningstänger, spårringstänger, låstänger, avbitartänger.
 • Mätning markering: Skjutmått, ritsspetsar, måttband, vattenpass.
 • Slag: Hammare, släggor, träklubbor, stenhammare, slagverktyg (hålslag, körnare, mejslar).
 • Kapning: Sågar, filar, saxar, bultsaxar, avbitare.
 • Belysningsunderhåll: Verktyg för belysningsrör (Stilson-nycklar, bandnycklar, kopparrörsavbitarer), nitning.

Specialverktyg

 • Elektricitet-elektronik: Krimpning, kabelskärare, 1000 V isolerade tänger, skruvmejseltestare, 1000 V isolerade skruvmejslar, elektrikerknivar och -saxar, Microtech-skruvmejslar, eltänger.
 • Bilindustri: Verkstadsutrustning, verktyg för byte/filtrering av olja, tändstift, bromsar och hjul (exempel: filternycklar, nycklar av skåltyp, nycklar för dräneringsplugg, bits för dräneringsplugg, servobromsluftare, påfyllningsflaskor, hylsor för lättmetallfälgar).

Lanseringen av Expert i Europa
Multi-märkessäljrepresentanter: Expert-serien kommer att distribueras via fordonsbranschens och industrisektorns distributörsnätverk.
Marknadsföringen kommer uteslutande att handhas av de I.A.R.-säljteam som redan finns på plats i respektive land.
Säljrepresentanterna kommer att kunna erbjuda en komplett verktygsserie som uppfyller förväntningarna hos allt yrkesfolk:
– mellanprismärket Expert för kvalitetsverktyg med matchande priser.
– ett Premium-märke för maximal kvalitet och service för ett brett urval av standardverktyg som kompletteras av specialverktyg.
I Sverige kommer Expert-märket att marknadsföras av Facoms säljteam, som är mycket väletablerat inom de nationella industri- och fordonsreparationssektorerna.
Presentation av Expert-serien via särskilt utvalda kommunikationsmedier
Alla produkter presenteras i en speciell blå och grå förpackning, Expert-märkets färger. Hela Expert-serien finns även med i en internationell katalog på 12 språk till att börja med och på en flerspråkig webbplats: www.expert-tool.com.
Expert-märket kommer också att visas upp i skräddarsydda displayer hos distributörerna.
Ett nytt logistikcenter i Frankrike för en investering på 12 miljoner euro
Från sommaren 2011 kommer ett 18.000 m2 nytt ultramodernt logistikcenter att tas i bruk i Dole i Jura (Frankrike). Bolagsgruppen har investerat 12 miljoner i uppförandet av denna byggnad, som ligger nära dess huvudfabriker och som så småningom kommer att skapa 40 arbetstillfällen och snabb leverans av Expert-produkter till alla länder.
Detta logistikcenter kommer även att ha miljömässiga fördelar när det gäller dess energiförbrukning: vatten, CO2, uppvärmning osv. Byggnaden kommer att vara HQE-certifierad (High Environmental Quality). Detaljerad information kommer att tillhandahållas när byggnaden invigs, vilket är planerat att ske i mitten av 2011.

logo
Redaktionen