Kortnyheter

Positivt andra kvartal för Setra

Setra ser det som glädjande att resultatet är positivt för andra kvartalet trots det tuffa marknadsläget. Rörelseresultat är dock betydligt lägre än förra året, från 120 miljoner kronor samma period förra året till 40 i år.
Summerar man första halvåret uppgick rörelseresultat till -8 miljoner kronor. Det beror enligt Setra på högre råvarukostnader och av lägre priser på färdigvaror.
– Mot bakgrund av det för trävaror tuffa marknadsläget är det glädjande att Setra för andra kvartalet 2011 redovisar ett positivt rörelseresultat, kommenterar Börje Bengtsson, vd och koncernchef siffrorna i bokslutet.
Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 1 324 miljoner kronor.
Försäljningsvolymerna har under perioden varit tillfredsställande, enligt Setra. Marknadsläget framöver, framför allt vad gäller prisutvecklingen, är dock mycket osäkert.
Under kvartalet har det fattats beslut om investeringar i ett nytt justerverk vid sågverket i Skinnskatteberg, samt i utökad torkkapacitet vid Hasselfors sågverk. Förädlingsenheten Kvarnåsen såldes i juni.