Nyhet

All time high för dieselandelen

– Dieselbilarna fortsätter att skörda framgångar på den svenska bilmarknaden och i juli nåddes den högsta dieselandelen någonsin för en enskild månad, 62,8 procent. Den ökade dieselandelen är positiv ur miljösynpunkt och är en viktig förklaring till att koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige nu sjunker mycket snabbt, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
– Personbilsregistreringarna minskade något i juli 2011 jämfört med juli 2010. Det är viktigt och komma ihåg att det var en registreringsdag mindre i juli i år. En registreringsdag mindre innebär fem procent färre registreringar så korrigerat för antalet registreringsdagar låg juliregistreringarna på ungefär oförändrad nivå jämfört med förra året. Årets julisiffra ligger 12 procent högre än genomsnittet för juliregistreringarna de senaste tio åren. Bilmarknaden är fortsatt stark, säger Bertil Moldén.
– Registreringarna av både lätta och tunga lastbilar ökade i juli, vilket visar på en hög aktivitet inom näringslivet och ett ökat behov av lastbilstransporter. Lätta lastbilar nådde sin näst högsta nivå någonsin för en julimånad, konstaterar Bertil Moldén.

Ökning för lastbilar
Under juli registrerades 19 621 nya personbilar, vilket är en minskning med 3,7 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-juli, har registreringarna ökat med 11,5 %. Lastbilsregistreringarna totalt ökade med 10,7 % under juli till 2 762. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 25,8 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i juli med 8,8 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 36,6 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 25,7 % och tunga lastbilar har ökat med 29,4 %.
39,4 procent miljöbilar i juli
Antalet registreringar av miljöbilar minskade under juli med 4,2 % och uppgick till 7 722. Andelen miljöbilar i juli var 39,4 %. Det kan jämföras med en andel på 39,5 % i juli förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 37,8 %, jämfört med 37,3 % samma period förra året.
62,8 procent dieslar i juli
Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 17,7% i juli. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 62,8 %, vilket är den högsta nivån någonsin för en enskild månad. Juli förra året var dieselandelen 51,4 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 60,9 % jämfört med 48,9 % samma period förra året.
Kraftig ökning av andelen bränslesnåla bilar
Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under juli med 19,0 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 23,7 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 50,9 % i juli i år jämfört med 39,6% juli förra året.

logo
Redaktionen