Nyhet

Nyregistreringar av fordon under juli

Under juli 2011 nyregistrerades 21.585 personbilar totalt i riket, vilket är en minskning med knappt två procent jämfört med juli 2010. Nedgången antas till viss del bero på så kallad kalendereffekt, då juli 2011 har en arbetsdag färre än motsvarande månad 2010. Av de nyregistrerade personbilarna var 19.942 av årsmodell 2009 – 2011 och 1.643 av äldre årsmodeller. Knappt 24 procent av alla nyregistreringar registrerades av företag i bildetaljhandeln.
Under juli 2011 avregistrerades 14.720 personbilar, vilket är en minskning med 1.275 jämfört med juli 2010.


Denna registreringsstatistik omfattar alla årsmodeller om inget annat anges.

logo
Redaktionen