Kortnyheter

Stora Enso slutför Kinaaffär

Skogsindustrijn Stora Enso har nu slutfört köpet av majoriteten i förpackningsföretaget Inpac International, med verksamhet i Kina och Indien.

De äger därmed 51 procent av företaget. Koncernen köper även marken och fastigheterna vid Inpacs produktionsanläggning i Qian’an i norra Kina för cirka 13 miljoner euro, enligt ett pressmeddelande

Stora Enso flaggade för förvärvet, som är en kontantaffär, i höstas och aviserade då att den skulle vara avslutad inom sex månader.

– Det här är ett steg som kommer att hjälpa oss i vår strävan att bli ett marknads- och konsumentdrivet företag vars produkter är baserade på förnybara material och som har tillgång till två av världens snabbast växande marknader för konsumentförpackningar, har koncernchefen Jouko Karvinen tidigare sagt.

Resultatet för den nya affärsenheten Inpac kommer att redovisas under Stora Ensos segment Industrial Packaging från och med tredje kvartalet 2011. Affären väntas förbättra Stora Ensos rörelseresultat med 11 miljoner euro per år.

Inpac International har cirka 3 100 anställda och är specialiserat på konsumentförpackningar för bland annat mobiltelefoner.

logo
Redaktionen