Kortnyheter

Dystert för Norske Skog

I resultatet ingår jämförelsestörande poster på minus 18 miljoner norska kronor. Försäljningen uppgick under den aktuella perioden till 4 542 miljoner norska kronor, vilket är på ungefär samma nivå som i fjol.

Rörelseresultat efter avskrivningar blev -184 miljoner kronor, exklusive jämförelsestörande poster (-226).
Bruttodriftsresultatet sjönk från 196 miljoner norska kronor första kvartalet till 248 miljoner det andra. Det kan jämföras med 275 miljoner kronor andra kvartalet 2010.
– Det har varit ett blandat kvartal för Norske Skog. Vi har genomfört en refinansiering och minskat skulden men vi uppnår ändå inte acceptabla marginaler på driften, säger koncernchefen Sven Ombudstvedt i en kommentar.
Norske Skog räknar med att priserna på tidningspapper kommer att öka något under andra halvan av 2011. Volymerna för magasinspapper väntas också öka, enligt delårsrapporten.

Bolaget spår ett något bättre underliggande bruttorörelseresultat under 2011 än under 2010.
– Vi väntar oss en gradvis prisuppgång på våra produkter, men kan inte utgå från att marknaden ska göra jobbet åt oss. Vi måste också analysera alla möjligheter för att uppnå ytterligare effektivisering internt, säger Sven Ombudstvedt.