Kortnyheter

Sveaskog först med stampriser

Som ett resultat av samarbetet med Skogforsk, har Sveaskog infört virkesköp av hela stammar baserade på skördarmätning. Och fördelarna är många för både köpare och säljare.
– Att vi är först av skogsbolagen beror främst på att våra slutavverkningsmaskiner är kvalitetssäkrade. 100 maskiner är driftsatta och följs regelbundet upp av revisorer, som kontrollerar att mätningen är korrekt, säger Jonas Gustafsson, produktionstekniker på marknadsområde Bergslagen.

– Grova stammar innehåller mer timmer, vilket ger ett högre pris, säger Anders Ekeblad, virkesköpare i Bergslagen.
Skördaren mäter längd och diameter på varje träd och registrerar volymen per brösthöjdsdiameterklass. Hänsyn tas till beståndets kvalitet. Fel på stammen som exempelvis röta registreras som stamfelsved. Uppgifterna skickas sedan in till Skogsbrukets Datacentral, SDC, som gör en prisberäkning i förhållande till den volym som skördaren mätt.
Anders Ekeblad använder idag stampriser på cirka 10 procent av den årliga köpvolymen. Betalningen baseras på den volym som skördaren mäter in.

Anders Ekeblad ser många fördelar med stampriser baserade på skördarmätning.  
– Den nya köpformen innebär att leverantören får snabbare betalt, inte riskerar några apteringsförluster och får betalt för allt virke som passerar skördaren. För Sveaskogs del betyder det minskad administration, snabbare avslut mot leverantören, möjlighet att aptera virket som vi vill och att vi än så länge är ensamma om köpformen. En win-win situation helt enkelt.”

En nackdel är att köpformen inte bör användas vid avverkning av grovbarkiga fröträd och där det är mycket spärrvuxet löv i beståndet