Kortnyheter

Dags att sätta plantan

I våras lanserade landsbygdsminister Eskil Erlandsson sin vision om Skogsriket. Nu ska han berätta om nästa steg – hur arbetet ska bedrivas.
Handlingsplanen för hur visionerna ska bli verklighet presenteras på tisdag, meddelar landsbygdsdepartementet.
– Nu sätter jag plantan till Skogsriket. Handlingsplanen blir vår färdkarta för arbetet de kommande åren och jag hoppas att den ska bidra till att vi blir ännu bättre på att ta till vara på skogens många värden, säger Eskil Erlandsson i ett pressmeddelande.

Regeringen ser stora möjligheter i skogen. Skogsriket marknadsförs som landsbygdsministerns vision för att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen med anknytning till skog och därigenom bidra till ekonomisk utveckling på landsbygden.
Skogsriket vilar enligt regeringen på det hållbara brukandet och basen är de jämställda målen miljö och produktion.
Hittills har tre grenar identifierats: Hållbart brukande, förädling och innovation samt upplevelser och rekreation.
– Skogen har en enorm potential att skapa fler jobb på landsbygden och bidra till ett klimatsmart, hållbart samhälle, säger Eskil Erlandsson.