Kortnyheter

Ökade tillväxtmål i skogsplan

Skogssektorn ska öka sitt exportvärde av skogsprodukter, teknik och kunnande med 20 procent till år 2020. Det är ett av målen i den handlingsplan för Skogsriket Sverige som landsbygdsminister Eskil Erlandsson presenterade på tisdagen.
– Jag är övertygad om att vår satsning på Skogsriket kommer att leda till utveckling, tillväxt och jobb, säger landsbygdsministern.

Ytterligare satsningar
”Sverige ska sprida kunskap om den svenska modellen och om hållbart skogsbruk och därigenom bidra till ökad fattigdomsbekämpning och motverka den globala uppvärmningen. Skogssektorn bör kunna öka exporten av skogsprodukter och tekniskt kunnande med 20 procent till 2020”, heter det bland annat i handlingsplanen. Inom ramen för landsbygdsprogrammet kommer regeringen de kommande två åren att presentera ytterligare satsningar.
Det handlar om kompetensutveckling med inriktning mot miljö och skog men också om möjligheten att få projektstöd inom vidareförädling, enligt Erlandsson.

Tre grenar blev fyra
Landsbygdsdepartementet kommer också att utse särskilda branschambassadörer som får i uppdrag att sprida kunskap och bidra till affärsutveckling och ökad lönsamhet inom skogssektorn.
– Exakt hur dessa åtgärder ska utformas måste vi be att få återkomma till under hösten, säger Eskil Erlandsson som betonar att inga belopp ännu är klubbade.
Skogsrikets tre grenar – förädling och innovation, hållbart brukande samt upplevelser och rekreation – har också kompletterats med en tredje: Sverige i världen.
– Vi vill lyfta fram den skogliga kompetens vi har i vårt land och att Sverige är en stark skogsröst i internationella sammanhang. Vi vill också sprida kunskap om hur vi brukar skogen på ett förnuftigt sätt, säger Eskil Erlandsson.