Nyhet

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120-gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst 120 g koldioxid per km, dominerar registreringarna av nya miljöbilar. I Stockholms län var under perioden januari-juli i år 57 procent av de nyregistrerade miljöbilarna 120-gramsdieslar, 19 procent etanolbilar och 14 procent 120-gramsbensinare. Samma period förra året var rangordningen omvänd då etanolbilarna var störst med en andel på 38 procent, 120-gramsdieslar 34 procent och 120-gramsbensinarna stod för 13 procent av miljöbilsregistreringarna i Stockholms län. Gotlands län har den högsta miljöbilsandelen av nya bilar och Jämtlands län har den högsta dieselandelen. Västernorrlands län var det län som hade den största ökningstakten, plus 25 procent för antalet nyregistrerade personbilar hittills i år.
– Den ökade andelen dieselbilar, inte minst av bilar som släpper ut högst 120 gram koldioxid per km, är mycket positiv ur miljösynpunkt, och är en viktig förklaring till att koldioxidutsläppen från nya bilar har minskat kraftigt i Sverige. Under perioden 2005 till 2010 minskade nya bilars genomsnittliga koldioxidutsläpp med 22 procent, samtidigt som dieselandelen av nybilsregistreringarna ökade från 10 procent till 51 procent under samma period. En dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid och förbrukar 30 procent mindre bränsle än en motsvarande bensinbil, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Miljöbilsregistreringar per län – nyregistreringar jan-juli 2011
Gotlands län hade den högsta miljöbilsandelen i landet under jan-juli 2011 då 45,3% av alla nyregistreringar i länet var miljöbilar. På andra plats kom Östergötlands län med 42,9% miljöbilar. Riksgenomsnittet för miljöbilsandelen var 37,8% under jan-juli 2011 jämfört med 37,3% under jan-juli 2010.

Dieselbilar per län – nyregistreringar jan-juli 2011
Den högsta dieselandelen under jan-juli 2011 hade Jämtlands län med 78,1% dieslar av de totala nyregistreringarna i länet. Den näst högsta dieselandelen hade Norrbottens län 75,6%. Riksgenomsnittet för dieselandelen under jan-juli 2011 var 60,9% jämfört med 48,9% under jan-juli 2010.

Totala nyregistreringar av personbilar per län och kommun jan-juli 2011
I Stockholms län uppgick det totala antalet nyregistrerade personbilar under jan-juli 2011 till 45 849 vilket är 13,4% fler än under jan-juli 2010. Motsvarande siffror för det näst största länet, Västra Götalands län, var 33 166 registreringar, en uppgång med 5,5%. Det län som hade den största ökningstakten för nyregistreringarna var Västernorrlands län med ett plus på 25,0%, följt av Hallands län med en ökning på 20,0% under jan-juni 2011.
Nyregistreringarna per kommun visar att Stockholm är den kommun i landet som hade flest nyregistreringar under jan-juli 2011 med 23 491 följt av Göteborg med 10 060 registreringar. Sorsele var den kommun som hade minsta antalet registreringar med 6 bilar. De höga registreringarna i Stockholm beror bl.a. annat på att många stora börsbolag har sitt säte i Stockholm och att dessa bilar registreras i Stockholm även om de används i övriga delar av landet. Att Solna har så många registreringar beror på att flera leasing- och hyrbilsbolag har sitt säte i Solna, vilket innebär att många leasingbilar och hyrbilar registreras i Solna men bilarna används i övriga delar av landet.

logo
Redaktionen