Produktnyheter

Ny serie med gnistfria verktyg från Facom


I vissa industrimiljöer görs atmosfären explosiv genom gas och lösningsmedel, antändliga ångor och damm. Ett klassiskt stålverktyg som gnids mot, tappas eller faller ner på en hård yta kan framkalla gnistor eller till och med en explosion. Facom vill garantera säkerheten för alla användare och lanserar därför en ny högkvalitativ, gnistfri verktygsserie som möjliggör riskfritt arbete.
Facoms gnistfria verktyg tillgodoser behoven hos alla industriella underhållsarbetare i explosiva miljöer och på alla platser där antändliga ångor eller brännbart restmaterial förekommer. Inom gruv- och petrokemibranschen, pipeline-underhåll och varv, men även inom kemikalie- och pyroteknikbranscherna. Dessa verktyg lämpar sig även inom militären och inom lantbruk, inom flyg/rymdtekniks- och fordonsbranschen samt inom sjukvården för tillverkning och underhåll av MRT-apparater och scanners.
Facoms gnistfria verktyg är tillverkade av en högkvalitativ speciallegering: Berylliumkoppar, som för närvarande är ett av de bästa materialen för att undvika gnistbildning. Denna legering har anti-magnetiska egenskaper men även hög mekanisk styrka och hårdhetsegenskaper. Den erbjuder även en mycket god korrosionsresistans.
Alla gnistfria verktyg från Facom uppfyller de vanligaste dimensionsstandarderna: ISO, DIN, BSI, NF osv. och överensstämmer med verktygets huvudfunktioner.
En serie på + 500 gnistfria verktyg som uppfyller de vanligaste förekommande kraven
Facoms serie med gnistfria verktyg består av 503 artiklar, inklusive standardverktyg och mer specialiserade verktyg: kombinationsnycklar, slagnycklar, vinklade öppna hylsnycklar, skiftnycklar, rörnycklar, insexnycklar, ventilnycklar, glidledstänger med flera lägen, glidledstänger, skärtänger, rörtänger, kombinationstänger, spärrhylsnycklar, hylsnycklar med glidhandtag , universalleder, förlängningar, bygelsågsram och klinga, släggor, hammare, kilar, mejslar, hålslag, filar, skruvmejslar.
Verktygen erbjuds för det mesta i tum och metriska mått. Men denna kompletta serie kan Facom tillgodo se praktiskt taget alla professionella krav.
www.facom.com

logo
Redaktionen