Nyhet

Strategi saknas för fossiloberoende fordonsflotta 2030

Enligt regeringens mål ska fordonsflottan vara fossilobereonde år 2030. Regeringen anser att konsumenter bör stimuleras att teknikneutralt välja miljöalternativ, vilket välkomnas av fordonsbranschen. En supermiljöbilspremie föreslås gälla retroaktivt från 1 juli 2011 och omfatta 40.000 kronor per bil.
– Supermiljöbilspremien är ett förslag som vi har haft vissa synpunkter på. Exempelvis bör nivån harmoniseras med övriga EU, på 5.000 Euro. Dessutom måste förslaget vara en del av en helhetslösning när det gäller styrmedel för fordon med lägre klimatpåverkan oavsett om det handlar om ”miljöbilsdefinitioner” för sänkt fordonsskatt, myndigheters upphandling, sänkt förmånsvärde eller liknande. Det är olyckligt om ett fordon som släpper ut under 50 g/km premieras medan ett som släpper ut 51 g/km inte premieras alls. Det gäller oavsett om gränsen är 50 g/km eller 120g/km, säger Bertil Moldén, VD för BIL Sweden.
– Regeringen verkar sakna en strategi för att uppnå målet om en fossiloberoende fordonsflotta. De förslag som hittills framförts är allt för kortsiktiga. Fordonsbranschen arbetar dagligen med lösningar för att åstadkomma ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan. Vi är en del av problemet när det gäller klimatproblemet men vi är också en del av lösningen. Vi är gärna med i en dialog om hur vi ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030, avslutar Bertil Moldén.

logo
Redaktionen