Kortnyheter

Åkeriföretagarna föreslår ny kontrollmyndighet

Sveriges Åkeriföretag föreslår regeringen (näringsdepartementet) att en ny myndighet med uppgift att bland annat genomföra kontroller av fordon på väg ska bildas.

Bakgrunden till Åkeriföretagens förslag är den mängd av överträdelser av oseriösa företag som sker utan påföljder. Polisanmälningar sker tyvärr alltför sällan och om så sker är det vanligt att efterföljande utredning inte leder till åtal. Har dessutom den misstänkte en adress i utlandet så vinner i regel minsta motståndets lag.
– Myndigheterna väljer att se emellan fingrarna till priset av snedvriden konkurrens mellan åkerierna, åsidosatt arbetsrätt och sociala villkor för chaufförer, bristande trafiksäkerhet och värsta fall olyckor, konstaterar Johan Lindström, vd i Sveriges Åkeriföretag.

Det är i många fall utländska åkerier som svarar för överträdelser av regelverk och lagstiftning – yrkestrafikbrott som inte leder till några påföljder. Förutom att de ofta saknar tillstånd för yrkesmässig trafik i Sverige är det heller inte ovanligt att chaufförerna lever under knappa förhållanden. En chaufför kan ha så låg lön som knappt 6 000 kronor. Inte sällan tvingas de dessutom skjuta till drivmedelspengar ur egen ficka.
– Känner man till detta förstår man varför antalet drivmedelsstölder ökat lavinartat i Sydsverige och att allt fler uppställningsplatser för lastbilar fungerar som illegala Systembolag och langningscentraler åt minderåriga, menar Johan Lindström.

För att få stopp på de ökande bekymren inom yrkestrafiken föreslår Sveriges Åkeriföretag därför nu att en ny specialiserad myndighet med bl a rätt att utföra fordonskontroller, motsvarande tyska BAG, bildas.
– Till skillnad mot i Sverige har man i Tyskland tagit yrkestrafikens frågor på allvar, berättar Johan Lindström.

Sedan många år tillbaka finns en speciell tysk myndighet för yrkestrafik – BAG med egna kontrollinspektörer och utredare. Under BAG samlas inte bara regelverk och lagstiftning, utan även yrkestrafiken generella villkor i tyskland. De här frågorna är i Sverige idag spridda över flera myndigheter såsom Transportstyrelsen, Trafikverket, Skatteverket, Arbetsmiljöverket med flera.
– Som branschorganisation för landets åkerier vill vi ha en sund bransch som ständigt utvecklas framåt samt tillåts konkurrera på lika villkor, konstaterar Johan Lindström.
Sveriges Åkeriföretag färdigställer just nu en hemställan till Näringsdepartementet där man föreslår att myndigheten ska snabbutredas och bildas under kommande budgetår.