Nyhet

Personbilar ökade 9 procent i augusti

– Personbilsregistreringarna ökade med 9 procent i augusti och nådde den näst högsta nivån någonsin för en augustimånad. Bilmarknaden är stark och den senaste tidens dystra konjunkturbedömningar har ännu inte påverkat bilregistreringarna, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
– Orderingång och orderbank ser fortsatt stark ut. Vi är dock väldigt ödmjuka inför den fortsatta utvecklingen under hösten. Vår prognos på 310 000 nya personbilar i år ligger fast, men vi följer utvecklingen vecka för vecka, fortsätter Bertil Moldén.
– Andelen dieselbilar har ökat jämfört med i fjol och har hittills i år legat stabilt månad för månad runt 60 procent. Samtidigt sjunker andelen etanolbilar som svarade för 5 procent av nybilsregistreringarna hittills i år jämfört 12 procent samma period förra året. Osäkerheten kring tjänstebilsbeskattningen har gjort att många tjänstebilsinnehavare valt dieselbilar istället för etanolbilar, säger Bertil Moldén.
– Registreringarna av både lätta och tunga lastbilar ökade kraftigt i augusti och de totala lastbils-registreringarna nådde rekord för en augustimånad. Lätta lastbilar går starkt tack vare Rut och Rotavdragen och tunga lastbilar går starkt tack vare stora infrastruktursatsningar runt om i landet. Det är glädjande med så starka siffror vilket visar att aktiviteten i den svenska ekonomin just nu är fortsatt hög, avslutar Bertil Moldén.

Ökning för personbilar, kraftig uppgång för lastbilar
Under augusti registrerades 24 368 nya personbilar, vilket är en ökning med 8,9 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-augusti, har registreringarna ökat med 11,2%. Lastbils-registreringarna totalt ökade med 35,0 % under augusti till 4 432. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 27,0 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i augusti med 34,2 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 45,8 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 26,8 % och tunga lastbilar har ökat med 30,9 %.
44,6 procent miljöbilar i augusti
Antalet registreringar av miljöbilar ökade under augusti med 11,2 % och uppgick till 10 875. Andelen miljöbilar i augusti var 44,6 %. Det kan jämföras med en andel på 43,7 % i augusti förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 38,6 %, jämfört med 38,1 % samma period förra året.
60,7 procent dieslar i augusti
Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 32,3% i augusti. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 60,7 %. Augusti förra året var dieselandelen 50,0 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 60,9 % jämfört med 49,0 % samma period förra året.
Andelen bränslesnåla bilar ökar kraftigt
Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under augusti med 30,9 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 33,4 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 54,4 % i augusti i år jämfört med 44,4% augusti förra året.

logo
Redaktionen