Nyhet

Andelen bilister som kör med ”punktering” ökar

Andelen som kör med minst ett däck med så lågt lufttryck i minst ett däck att det kan jämföras med punktering eller på gränsen till punktering ökar, enligt resultat från tidigare genomförda däckrazzior.
Från att ha legat på cirka 9,5 procent ökade andelen 2010 till 11,3 procent. Skillnaden mellan kvinnliga och manliga förare är här stor, 14,1 procent av kvinnorna och 9,8 procent av männen som undersöktes vid 2010 års däckrazzior körde med minst ett däck med 1,6 bar eller mindre i lufttryck. Med så lågt tryck i däcken ökar risken att tappa kontrollen över bilen vid en undanmanöver eller vid en häftig inbromsning. Dessutom slits däck med för lågt tryck ut i förtid och bränsleförbrukningen ökar.
– Drygt var tionde bil vi möter på vägarna rullar på däck som har egenskaper som kan jämställas med punkterade däck, och andelen verkar öka. Hade Sveriges bilister varit bättre på att kolla lufttrycket hade vi inte haft detta problem, säger Mats Carlsson, NTF.
Två av tre tillfrågade vid förra årets däckrazzior hade inte kollat lufttrycket den senaste månaden eller visste inte när detta gjorts senast och så har det sett ut även vid tidigare års däckrazzior.
Många kör på slitna däck utan att veta om det
Nästan var tredje bil har minst ett däck med 3 mm mönsterdjup eller mindre. De flesta av förarna var inte medvetna om att däcken på deras bil började bli slitna. Däck med ett mönsterdjup under 3 mm får längre bromssträcka vid vått väglag, dessutom ökar risken för vattenplaning betydligt.
– Det är ett problem att många inte känner till hur slitna däcken är, och medvetenheten om att slitna däck också påverkar säkerhetssystemen i bilen är sannolikt låg. Ett antisladdsystem får sämre funktion med slitna däck, även om mönsterdjupet är lagligt, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör Trafikverket.
Andelen bilar med olagligt mönsterdjup, alltså under 1,6 mm, har i mätningarna minskat från 6,5 procent 2005 till cirka 4,5 procent under den senaste treårsperioden.
– Det är positivt att den breda samverkan i kampanj Däckrazzia verkar ha bidragit till att vi fått färre som bryter mot lagen om minst 1,6 mm mönsterdjup på sommaren, säger Gunnar Österberg, trafikpolischef i Västerbottens län.
Nu blir det nya däckrazzior
Måndagen den 29 augusti 2011 startar en tvåveckorsperiod med extra fokus på däcken. Detta är sjunde säsongen som däckrazzior genomförs i Sverige i skiftet mellan sommar och höst. Vid däckrazziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll, där föraren bland annat får visa körkort och genomgå nykterhetsprov. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.
Kampanj Däckrazzia är en samverkan mellan Polisen, NTF, Bilprovningen, Däckbranschen och Trafikverket. Syftet är att öka kunskapen om bland annat mönsterdjupets och lufttryckets betydelse för trafiksäkerheten och miljön. Däckrazzior genomförs 2011 i följande län: Norrbotten, Värmland, Södermanland, Gotland, Västra Götaland och Kalmar. Däckrazzior har tidigare genomförts i Sverige 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 och 2010.

logo
Redaktionen