Nyhet

Volvos laddhybridbuss testas i Göteborg

Volvo utvecklar nu en laddhybridbuss som kan köras långa sträckor tyst och avgasfritt enbart på elektricitet. Tre bussar kommer att testköras i Göteborg med stöd av Europeiska Unionen.
Volvo har idag världens mest effektiva hybridlösning för bussar och lastbilar. Volvo Bussar har sålt drygt 250 hybridbussar som minskar bränsleförbrukningen med upp till 35 procent och därmed också energianvändningen och koldioxidutsläppen med lika mycket.
”Att minska världens totala energiförbrukning är den viktigaste åtgärden idag och i framtiden”, säger Volvo Bussars VD Håkan Karlsson. ”Bussen är det klart energieffektivaste fordonet för kollektivtrafik och med vår hybridbuss accentueras bussen som det bästa miljöalternativet.”
”Men vi måste fortsätta minska energiförbrukningen och för oss i bussbranschen handlar det om att hitta lösningar för en ökad elanvändning.”
Med stöd av bland andra Energimyndigheten utvecklar Volvo en laddhybridbuss eller plug-in hybridbuss som det också kallas. Det är i grunden samma
Volvohybridbuss som idag där bromsenergin återvinns och sedan utnyttjas av en elmotor. Men med en ny sorts batteri går det också att ladda batteriet via elnätet.
Tanken är att man sätter upp laddstolpar vid ändhållplatserna. Genom att där ladda batteriet under 5-10 minuter kan man kraftigt förlänga den tid som bussen kan köras på enbart el.
Det kan handla om sträckor på ända upp till 10 km med de fördelar det ger i form av tyst trafik utan emissioner. Det kan styras så att bussen går på el i tätbefolkade eller särskilt känsliga miljöer medan dieselmotorn används på övriga delar av sträckan.
Den här tekniken ger stora förutsättningar för att sänka energiförbrukningen rejält. Anledningen är att elmotorer har högre verkningsgrad och mindre förluster än dieselmotorn, som annars är outstanding för omvanding av energin i bränslet.
”Vi räknar med att kunna sänka energiförbrukningen på en stadsbuss med upp till 65 procent jämfört med dagens dieselbussar”, säger Håkan Karlsson. ”Och en laddhybridbuss kan sänka dieselförbrukningen och därmed koldioxidemissionerna med ända upp till 75 procent.”
Volvo Bussar räknar med att ha klart en prototypbuss för tester under 2011. Nästa steg tas hösten 2012 då ett fältprov med tre laddhybridbussar startar i Göteborg. Bussarna kommer att gå i trafik med passagerare på linje 60.
Fältprovsprojektet sker i samarbete med Business Region Göteborg, Trafikkontoret i Göteborgs stad, Västtrafik och Göteborgs Energi som ansvarar för laddningsstationerna. Projektet har beviljats ett bidrag på 16 miljoner kronor från Europeiska Unionens program för stöd till miljösatsningar, Life+.
”För miljöns skull är det viktigt att vi så snabbt som möjligt kan utveckla nya energieffektiva lösningar”, säger Ulf Gustafsson, chef för Public Affairs på Volvo Bussar. Vi har möjlighet att lyckas just för att vi använder den samlade kunskapen hos företag, organisationer och myndigheter och tillsammans satsar de pengar som behövs.
Fältprovet startar hösten 2012, men Volvo Bussar vet ännu inte när företaget kan erbjuda en sådan här buss på marknaden.
”Det kommer att dröja några år till”, säger Håkan Karlsson. ”Men vi är övertygade om att det här är viktigt steg på vägen mot ännu effektivare kollektivtrafik och med att sänka världens energiförbrukning.