Nyhet

Liqui Moly gör sin största investering på flera år

Den tyska specialisten på motorolja och tillsatser LIQUI MOLY gör sin största investering på flera år. För 106 miljoner kronor upprättar företaget ett nytt tanklager i närheten av sin oljefabrik i Tyskland och utökar även sin produktion här. ”Det är ett stort steg för vår mineraloljefabrik”, sade vd:n och ägaren till LIQUI MOLY Ernst Prost vid grundstensläggningen.
Tanklagret kommer att byggas vid hamnen i staden Dillinger, bara några kilometer från oljefabriken. De tio tankarna som rymmer vardera 1 800 kubikmeter kommer att utöka lagringskapaciteten på oljefabrikens anläggning. Tanklagret som beräknas kunna tas i drift under sommaren 2012 kommer att kosta 73 miljoner kronor.
”En absolut nödvändig investering”, menar Ernst Prost. ”Utan den skulle vi inte kunna växa i önskad omfattning”. Företagets omsättning ökar med tvåsiffriga procenttal varje år och i år utsågs LIQUI MOLY till den populäraste motoroljan i Tyskland. Den fortsatta tillväxten förväntas dock inte ske i hemlandet Tyskland utan framför allt i andra länder. I detta sammanhang spelar Sverige en viktig roll. Under det senaste året har LIQUI MOLY samarbetat med storhandlaren KGK och omsättningen har legat högt över de förväntade nivåerna. ”Att fortsätta på samma bana utan tanklagret hade varit otroligt svårt”, menar vd:n. Ytterligare en anledning till varför byggprojektet genomförs är att den utökade lagerkapaciteten på 18 miljoner liter kommer att göra motoroljetillverkaren okänslig mot prissvängningar på oljemarknaden.
Byggandet av tanklagret visar tydligt vårt fasthållande vid produktionsprincipen ”Made in Germany”, anser Ernst Prost. LIQUI MOLY producerar sina produkter uteslutande i Tyskland för att kunna erbjuda samma höga kvalitet över hela världen. Projektet kommer att skapa cirka 30 nya arbetstillfällen. ”Våra tillväxtplaner och strategier kan endast genomföras med människor. Självklart är tanklagret viktigt men även detta ska drivas av människor. Utan dem står allt stilla”. För närvarande sysselsätter LIQUI MOLY-gruppen 557 personer. När tanklagret tas i drift kommer man inte längre att behöva köra hundratals kilometer med tankbilar från Nederländerna och Belgien flera gånger om dagen till oljefabriken, utan transport sker varannan vecka med inrikes tankfartyg. Bilarna kommer endast att behövas de sista kilometrarna från tanklagret till oljefabriken. Enligt Prost avlastar detta både tanklagret och miljön.
Samtidigt som tanklagret byggs, utökas även oljefabriken. Man skapar mer lageryta, installerar extra blandningskärl och lagertankar samt optimerar produktionen. Investeringarna i fabriken uppgår till ytterligare 33 miljoner kronor. Under byggarbetenas gång fortsätter produktionen som vanligt.
”Med dessa investeringar är vi väl rustade för att fortsätta vår framgång i andra länder och göra märket LIQUI MOLY lika starkt där som i Tyskland”, säger Prost.

logo
Redaktionen