Nyhet

Södertälje får ny bilpool

Södertäljes nya bilpool, där kommunala bilar hyrs ut till allmänheten, underlättar för medborgarna att inte använda egen bil och påskyndar omställningen till miljöbilar. Gröna Bilister gratulerar Södertäljeborna till ett viktigt steg på vägen mot hållbar bilism.
Södertäljes nya bilpool är placerad på baksidan av kommunhuset, alldeles nära tågstationen. Här finns fem praktiska miljöbilar, som alltid är väl tankade och rena när man kommer och som man använder för någon timma upp till ett par dagar.
– Många behöver ha tillgång till bil men skulle vara glada att slippa äga bilen. Då är bilpoolen en spännande lösning som ger mer pengar över till annat samtidigt som bilismens klimatpåverkan minskar, sade Martin Prieto Beaulieu på Gröna Bilister vid invigningen.
Bilpoolen i Södertälje är öppen för allmänheten kvällar och helger, då kommunens fordon annars står still till ingen nytta. Enligt Gröna Bilister ersätter en bilpoolsbil ungefär fem privata bilar, eftersom den används mycket mer effektivt. Den som är med i en bilpool istället för att ha egen bil ökar också sin andel resor med kollektivtrafik, gång och cykel. Genom att Södertäljes bilpool drivs av Sunfleet, får användarna tillgång till poolbilar från Malmö i söder till Luleå i norr.
– Nu önskar vi att kollektivtrafiken tar fram bilpoolserbjudande åt sina resenärer, och att Södertälje kommun ser bilpoolen som en möjlighet att minska antalet kommunägda fordon, säger Martin Prieto Beaulieu.
Gröna Bilister bedömer att uppemot en fjärdedel av Södertäljeborna kan tänkas avstå från egen bil till förmån för bilpoolsmedlemskap, och uppmanar alla att testa om bilpoolen fungerar för dem.

logo
Redaktionen