Nyhet

Framtidens mekaniker utbildas i Arvika

Det sker stora förändringar inom fordonsindustrin. Antalet el- och hybridfordon kommer de närmaste åren att öka stadigt på de svenska vägarna. När bilar drivs med ny teknik ställs också nya krav på de fordonsmekaniker som ska utföra service på dem. Dessa krav uppfylls i dagsläget av mycket få mekaniker i Sverige varför Arvika Näringslivscenter påbörjar sin unika yrkeshögskoleutbildning i fordonselektronik, hybridteknik redan i november i år.
Det sker stora förändringar inom fordonsindustrin. El- och hybridbilar kommer snart att vara mer regel än undantag hos de svenska bilförsäljarna och det kommer inte att dröja lång tid innan de flesta bilmärken erbjuder minst en modell som drivs med hjälp av den nya tekniken.
Detta medför att det ställs nya krav på speciell utbildning i fordonselektronik för den som ska utföra service på el- och hybridbilar. Trots detta finns det i dagsläget få mekaniker med rätt kompetens.
Arvika Näringslivscenter ser därför ett brådskande behov av att inleda sin utbildning Fordonselektriker, Hybridteknik redan i november 2011.
– Vår utbildning är den enda i sitt slag i Sverige och därför tror vi att det är oerhört viktigt att komma igång med utbildningen så fort som möjligt, säger Christina Nordin, ansvarig rektor för utbildningen. Behovet av kompetenta fordonselektriker är redan idag mycket stort och kommer bara att öka med tiden, fortsätter hon.
Fordonselektriker, Hybridteknik pågår under ett års tid och kommer att genomföras på halvfart med 24 deltagare per läsår.
– När den första kullen avslutar sin utbildning har vi nästan kommit till 2013. Vid det laget kommer flera av de här bilarna redan att finnas på vägarna och branschen kommer att skrika efter personal. Då har vi ett 20-tal mekaniker med rätt kompetens som kommer att ha stora möjligheter att styra sin egen yrkesframtid, påpekar Thomas Brunzell, en av utbildningens två lärare.
YH‐utbildningen riktar sig till utbildade fordonsmekaniker. Första kurstillfället är den 1 november i år och sista anmälningsdatum en dryg månad tidigare.

logo
Redaktionen