Nyhet

Introduktionen av elbilar kan nu bli verklighet

Ett av Alliansens valmanifest inför Riksdagsvalet var att införa en Supermiljöbilspremie, den 1 januari 2012, för att snabba på introduktionen av de mest miljövänliga bilarna. Förslaget om en Supermiljöbilspremie var från början tänkt att enbart omfatta privatpersoner. Men efter mycket kritik, bland annat från BIL Sweden, har regeringen lyssnat till kritiken och breddar nu premien till att även omfatta företag och offentlig sektor.
– Att premien även omfattar företag är glädjande då detta kommer att snabba på introduktionen av elbilar på marknaden. Inom några år kommer elbilarna att nå begagnatmarknaden vilket gör att privatpersoner kan få köpa en elbil till ett mycket rimligt pris, säger Bertil Moldén, VD för BIL Sweden.
Supermiljöbilspremien lanserades i Alliansens valmanifest som ett sätt att fortsätta driva på omställningen mot en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Totalt satsar regeringen 200 miljoner kronor på Supermiljöbilspremien de kommande tre åren. Hittills i år har 141 elbilar registrerats. En elbil kostar idag ca 100 000-200 000 kronor extra jämfört med en bil med förbränningsmotor i motsvarande samma storleksklass. Pengarna kommer att räcka till ca 5000 elbilar.
– Elbilar utgör en viktig del av lösningen på transportsektorns klimatproblem. Därmed är det viktigt att regeringen har ett långsiktigt perspektiv när det gäller styrmedel för fordon med lägre klimatpåverkan oavsett om det handlar om, Supermiljöbilspremien, miljöbilsdefinitioner, myndigheters upphandling, sänkt förmånsvärde, köra i kollektivtrafik, gratis boendeparkering eller liknande, avslutar Bertil Moldén.

logo
Redaktionen