Nyhet

Stark fordonsmarknad trots avmattning i ekonomin

BIL Sweden har publicerat en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar. Av rapporten framgår bland annat:

  • Prognoserna för 2011 om 310 000 nya personbilar och 45 000 lätta lastbilar ligger fast. Under 2010 nyregistrerades 290 000 personbilar och 38 000 lätta lastbilar.
  • Svensk tillverkning och export av fordon har återhämtat sig bra efter finanskrisen.
  • Fordonsindustrin är en av våra viktigaste näringsgrenar med stor betydelse för sysselsättning, exportintäkter, investeringar samt forskning och utveckling.
  • Bilhandelns försäljning av högst 10 år gamla begagnade bilar har hittills i år ökat med närmare 9 procent och den totala begagnatförsäljningen av högst 10 år gamla bilar, inkl försäljning mellan privatpersoner, ökade med knappt 2 procent. Bilhandeln har alltså tagit marknadsandelar från privatmarknaden.
  • Under den senaste femårsperioden (2005-2010) har dieselandelen av nybilsregistreringarna ökat från 10 till 51 procent samtidigt som koldioxidutsläppen från nya bilar minskat med 22 procent under samma period. Sambandet mellan ökad dieselandel och minskade koldioxidutsläpp är starkt.
  • Den svenska personbilsmarknaden var i antal nyregistreringar den tionde största i Europa under det första halvåret i år och ökade med 14 procent samtidigt som Europa som helhet minskade med 2 procent.
  • Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med 28 procent i Sverige och med 10 procent i hela Europa under det första halvåret i år. Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med drygt 28 procent i Sverige och med hela 55 procent i Europa.

– Vår prognos för i år på 310 000 nya personbilar och 45 000 lätta lastbilar ligger fast. Orderingången är fortsatt stark och det finns en betydande orderbank. Vi kan ännu inte se några tydliga effekter på marknaden av den internationella finansoron. Vi är dock väldigt ödmjuka inför den fortsatta utvecklingen och vi följer marknaden noggrant vecka för vecka, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
– Fordonsindustrin har mycket stor betydelse för den svenska ekonomin när det gäller sysselsättning, exportintäkter, investeringar och forskning och utveckling. Tack vare stora investeringar och rationaliseringar är förutsättningarna goda för den svenska fordonsindustrin att även i framtiden förbli en av våra viktigaste näringsgrenar, säger Bertil Moldén.
Klicka här för att läsa bilkonjunkturrapporten i sin helhet.

logo
Redaktionen