Nyhet

Supermiljöbilspremien vidgas

Supermiljöbilspremien blir tillgänglig för alla, inte bara privatpersoner. En storseger för miljön och en kick-start för elbilarna, kommenterar Gröna Bilister.
– Supermiljöbilspremien har i ett slag gått från luftslott till verklighet, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister. Tidigare skulle den bara gälla för privatpersoner, och då hade regeringen i praktiken fått behålla nästan hela anslaget på 200 miljoner kronor. Nu inkluderas de grupper som kan tänkas köpa elbil, och då kommer pengarna att gå ut snabbt.
Gröna Bilister bedömer att det bör anslås minst ytterligare 100 miljoner kronor till premien, men att det inte måste ske i höstens budget eftersom premien gäller till 2014. Organisationen beklagar dock att stödet inte är teknikneutralt och alltså inte kan gå t.ex. till bilar som vid drift på biogas också har en klimatpåverkan på under 50 gram koldioxid per kilometer.
Under sommaren arbetade Gröna Bilister för en utvidgad premie, med en elbilsturné från Ystad till Haparanda och genom att sammanställa alla de 22 remissvaren på supermiljöbilspremien – varav 21 var skarpt kritiska mot den ursprungliga utformningen.
I augusti registrerades bara tre elbilar i Sverige, totalt i år 141 ellbilar. Topplistan är:
1. Mitsubishi i-MiEV: 70
2. Volvo C30 El: 28
3. Peugeot Ion: 27
4. Citroën C-Zero: 16
Ingen annan elbil har registrerats alls, inte heller några laddhybrider.
Gröna Bilister uppmanar också regeringen att i budgetpropositionen klargöra vad som händer med förmånsbeskattningen och drivmedelsbeskattningen efter 2013, då de nuvararande villkoren löper ut, och att bjuda in till breda samtal kring nästa miljöbilsdefinition.
Gröna Bilisters huvudförslag:

  • Inför registreringsskatt enligt teknikneutral bonus-malusmodell
  • Skärp miljöbilsdefinitionen till 100 g CO2/km
  • Förläng förmånsreduktionen för etanol- och gasbilar
  • Utred ny, klimatbaserad förmånsbeskattning
  • Vida supermiljöbilspremien till att gälla alla
  • Räkna in den verkliga klimatnyttan för biodrivmedel i alla definitioner
  • Ta bort skattekilen för låginblandning av etanol och biodiesel
logo
Redaktionen