Kortnyheter

Bättre uppföljningar ger mindre körskador

Efter problem med skador på mark, vatten och fornlämningar vid skogsavverkningar har Skogforsk tagit fram ett förslag för hur man skall känna igen och förebygga körskador.
Systematisk uppföljning och förbättringsåtgärder har visat sig vara ett effektivt sätt att minska skador i många andra sammanhang. Det nya förslaget från Skogforsk ska göra det lättare att utveckla bra metoder för uppföljningen.
– En körskada kan se ut på många olika sätt och det har gjort det svårt att följa upp problemet, säger Staffan Berg vid Skogforsk. Vårt nya förslag bortser från skadans längd, bredd och djup. Vi föreslår att man istället bedömer skadans miljöeffekter. Då blir det också möjligt att utveckla bättre uppföljningssystem.

Förslaget från Skogforsk visar vilka effekter körskador kan ge upphov till och ger samtidigt råd om enkla åtgärder för att förhindra skador. Det kan till exempel vara att använda broar när man måste korsa vattendrag och att planera körningen med hänsyn till vatten och fornlämningar.
– Många skogsföretag arbetar redan med att förhindra och följa upp körskador, men inte  alla, säger Staffan Berg. Med det här förslaget hoppas vi kunna sprida ny kunskap och utveckla nya arbetssätt för att arbetet ska ge full effekt.