Nyhet

BIL Swedens årsbok ”Bilismen i Sverige 2011″

BIL Swedens statistiska årsbok ”Bilismen i Sverige 2011” har nu publicerats. Här är några axplock ur årsboken:
Europaanpassning av dieselandelen i Sverige
Andelen dieselbilar av nybilsregistreringarna har ökat kraftigt i Sverige under senare år. Det har nu skett en europaanpassning av den svenska bilmarknaden när det gäller dieselandelen, berättar BIL Swedens årsbok ”Bilismen i Sverige 2011”. Under 2010 var 52 procent av de nyregistrerade personbilarna dieslar i Europa som helhet. I Sverige var dieselandelen 51 procent under förra året, vilket kan jämföras med endast 10 procent under 2005. Jan-aug i år har dieselandelen i Sverige fortsatt att öka till 61 procent.

Starkt samband mellan ökad dieselandel och minskade koldioxidutsläpp
Koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige har minskat med 22 procent under perioden 2005-2010. Under samma period har andelen dieselbilar av nybils-försäljningen ökat från 10 till 51 procent. Sambandet mellan ökad dieselandel och minskade koldioxidutsläpp är starkt. En dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid och förbrukar 30 procent mindre bränsle än motsvarande bensinbil, säger BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2011.
Kvinnors bilägande ökar mest
Kvinnors bilägande har ökat med 77 procent sedan mitten av 80-talet, vilket kan jämföras med männens bilägande som ökat med 16 procent under samma period, framgår av BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2011. Omkring 1,2 miljoner kvinnor i Sverige äger bil, vilket innebär att 35 procent av de privatägda bilarna ägs av kvinnor. 88 procent av alla män och 80 procent av alla kvinnor har tillgång till bil i hushållet. Bilen är det dominerande färdmedlet både för män och kvinnor.
8,30 kr i skatt på varje liter bensin
Vid ett bensinpris på 14 kr per liter är 8,30 kr skatt, vilket är nästan 60 procent av pumppriset, visar BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2011. Skatterna består av 3,06 kr i energiskatt, 2,44 kr i koldioxidskatt och 2,80 kr i moms. Det totala skattepåslaget på bensinen är därmed 146 procent!
Fordonsindustrin är viktig för svensk ekonomi
Fordonsindustrin är en av våra viktigaste näringsgrenar med stor betydelse för sysselsättning, exportintäkter, investeringar samt forskning och utveckling, visar BIL Sweden i sin årsbok Bilismen i Sverige 2011. Fordonsindustrin inkl underleverantörer sysselsatte i slutet på 2010 ca 120.000 personer. Under det första halvåret i år svarade fordonsexporten för ca 12 procent av den totala svenska varuexporten. Fordonsindustrin stod under 2010 för 13 procent av industriinvesteringarna och var största näring på detta område. Fordonsindustrin svarar för en fjärdedel av industrins investeringar i forskning och utveckling.
178 000 personbilar tillverkade i Sverige under 2010
Under 2010 tillverkades 178.000 personbilar i Sverige vilket är en ökning med 38 procent jämfört med 2009, berättar BIL Sweden i sin årsbok Bilismen i Sverige 2011. Under det första halvåret 2011 ökade personbilstillverkningen i Sverige med 25 procent.
Var fjärde bil är en Volvo
Volvo är den vanligaste personbilen i Sverige, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2011. Vid årsskiftet fanns det 996.958 Volvo i trafik motsvarande 23 procent av alla bilar. Näst vanligast var Volkswagen med 437.254 och som trea kom Saab med 343.522. Sedan följde i storleksordning Toyota, Ford, Audi, Renault, Opel, Peugeot, BMW, Mercedes-Benz och Skoda – alla med över 100.000 bilar i trafik.
Gotland biltätast i landet
Gotland är det biltätaste länet i Sverige. I början på 2011 hade Gotland 566 personbilar per 1 000 invånare, visar BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2011. På andra plats kommer Dalarna med 542 och på delad tredje plats Jämtlands län och Norrbottens län med 535 personbilar per 1 000 invånare. Lägst biltäthet har storstadslänen där Stockholms län har den lägsta biltätheten med 390 personbilar per 1 000 invånare. Den högre biltätheten i glesbygden beror framför allt på att kollektivtrafiken inte är lika utbyggd där som i storstäderna.
Rekordstor världsproduktion av fordon under 2010
Under 2010 tillverkades 78 miljoner personbilar, lastbilar och bussar i hela världen vilket är en uppgång med 26 procent jämfört med 2009 och den högsta nivån någonsin, berättar BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2011. Kina, som är den största fordonstillverkande nationen i världen, tillverkade under 2010 18,3 miljoner fordon, en uppgång med 33 procent jämfört med året innan. Japan var näst störst med 9,6 miljoner och USA kom på tredje plats med 7,8 miljoner tillverkade fordon under förra året.
Vartannat fordon tillverkas i Asien
Av världsproduktionen under 2010 svarade Asien för 52 procent, Europa för 25 procent och Nord- och Sydamerika för 21 procent, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2011. För 10 år sedan (år 2000) var motsvarande andelar: Asien 30 procent, Europa 35 procent och Nord- och Sydamerika 34 procent.
Kina världens största fordonsmarknad
På världens största fordonsmarknad, Kina, ökade försäljningen av personbilar, lastbilar och bussar med 32 procent till 18,1 miljoner fordon under 2010, visar BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2011. I USA, världens näst största fordonsmarknad, såldes 11,8 miljoner fordon, en ökning med 11 procent. På den tredje största marknaden Japan ökade försäljningen med 8 procent till 5 miljoner fordon under 2010.
En miljard fordon i hela världen
Det finns ca 730 miljoner personbilar och ca 290 miljoner lastbilar/bussar i hela världen, dvs totalt drygt en miljard fordon, enligt BIL Swedens årsbok Bilismen i Sverige 2011. Vart fjärde fordon finns i USA, ungefär lika många som det finns i hela Asien. I Europa som helhet finns vart tredje fordon i världen. I Sverige finns bara 0,5 procent av världens fordonsbestånd.