Produktnyheter

Finmekanikermejslar för spår, philips och torx

BondTools lanserar nu två nya mejselsatser för finmekani­ker. Den ena, BondTools BT207SP är en sats med sju fin­mekarmejslar för spår och Philips som är 50 millimeter långa. Satsen innehåller fyra stycken spårmejslar och tre stycken Philips.
Den andra satsen kallas BondTools BT207TX och innehåller sju finmekanikermejslar för torxspår med 50 millimeter lång klinga. Satsen innehåller följande storlekar: TX5, TX6, TX7, TX8, TX9, TX10 och TX15.
Finmekanikermejselsatserna säljs via fackhandeln inom BIG-gruppen.
www.big-gruppen och www.bondtools.se

logo
Redaktionen