Kortnyheter

Miljoner till skogsforskning

Skogssällskapet utlyser tio miljoner kronor till forskning om skog och naturvård.
Utlysningen av forskningsmedel är tillsammans med vår affärsverksamhet i Sverige, Lettland och Norge viktiga medel för att uppnå  syftet med Skogssällskapet – bättre skogshushållning och naturvård, säger Skogssällskapets skogsskötselchef Lotta Möller i ett pressmeddelande.

I år efterfrågar Skogssällskapet särskilt projekt om den svenska skogsbruksmodellen, offentligt ägda skogar och mångbruk av skog. Senast den 26 oktober ska ansökningarna vara inne.
Förra året gick de största utdelningarna till forskargrupper vid Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsinstitutet Skogforsk och Lunds universitet.
Liksom inför 2010 års utlysning har Skogssällskapet gått ihop med några närstående stiftelser, Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning och Stina Werners fond.