Kortnyheter

Nytt mekaniskt snytbaggeskydd möjliggör giftfri föryngring

Sveaskog har förvärvat rättigheterna till det mekaniska snytbaggeskyddet MultiPro®. MultiPro skyddar mot angrepp från snytbaggar och används främst på större plantor, så kallade barrots- och TePlusplantor. Den potentiella marknaden för MultiPro ligger i Sverige på runt 60-70 miljoner plantor om året.
– Sveaskog har som mål att helt komma ifrån användning av insekticider vid skogsföryngring. Tillsammans med Conniflex, som skyddar täckrotsplantor mot snytbaggar, kommer vi med MultiPro att nå det målet. Det är positivt för hela branschen, säger Herman Sundqvist, skogschef på Sveaskog.

MultiPro, som har utvecklats av företaget ProForestry, består av en papphylsa som appliceras manuellt på plantan. Papphylsan hindrar snytbaggen från att äta på plantans stam. Produkten är ännu inte färdig för försäljning utan kräver ytterligare utveckling vilken kommer att ske i Sveaskogs dotterbolag Svenska Skogsplantor AB. Skyddet har under flera år testats vetenskapligt av Sveriges Lantbruksuniversitet och uppvisat en bra skyddseffekt.
– Barrots- och TePlusplantor står för cirka 20 procent av den svenska marknaden, vilket motsvarar cirka 60-70 miljoner plantor. Denna typ av planta är kraftigare och äldre och kan inte behandlas med Conniflex med den produktionsteknik vi har idag, säger Lena Sammeli-Johansson, vd på Svenska Skogsplantor AB.

Precis som med Conniflex välkomnar Sveaskog och Svenska Skogsplantor andra producenter av skogsplantor att ta del av MultiPro.
– Hela branschen strävar efter att kunna fasa ut de kemiska snytbaggeskydden och vi ser gärna att andra plantproducenter aktivt deltar i utvecklingen av MultiPro, säger Lena Sammeli-Johansson.