Nyhet

77 procent dieselandel i Jämtland

BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-augusti visar att 77 procent av de nyregistrerade personbilarna i Jämtlands län var dieselbilar. Jämtlands län är därmed det län i landet som har den högsta dieselandelen. Gotlands län har den högsta miljöbilsandelen. 46 procent av nyregistreringarna på Gotland jan-aug var miljöbilar. Västernorrlands län är det län där antalet nyregistrerade personbilar totalt sett ökat mest hittills i år, med ett plus på 25 procent. Av de 141 elbilar som nyregistrerats hittills i år svarar de tre storstadslänen för två tredjedelar av dessa.
– Sambandet mellan ökad dieselandel och minskade koldioxidutsläpp är starkt. En viktig orsak till den kraftiga minskningen av nya bilars koldioxidutsläpp i Sverige under senare år är just den ökade dieselandelen. Efter att under många år släpat efter, har Sverige nu äntligen nått och hittills i år t.o.m. överträffat den genomsnittliga dieselandelen i Europa, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
– Elbilarna börjar nu synas i nyregistreringsstatistiken, även om det än så länge inte är så många bilar det handlar om. Regeringens besked att den sk supermiljöbilspremien kommer att omfatta inte bara privatpersoner utan även företag är glädjande och kommer att snabba på introduktionen av elbilar på marknaden, säger Bertil Moldén.

Miljöbilsregistreringar per län – nyregistreringar jan-aug 2011
Gotlands län hade den högsta miljöbilsandelen i landet under jan-aug 2011 då 46,1% av alla nyregistreringar i länet var miljöbilar. På andra plats kom Östergötlands län med 43,8% miljöbilar. Riksgenomsnittet för miljöbilsandelen var 38,6% under jan-aug 2011 jämfört med 38,1% under jan-aug 2010.

Dieselbilar per län – nyregistreringar jan-aug 2011
Den högsta dieselandelen under jan-aug 2011 hade Jämtlands län med 77,4% dieslar av de totala nyregistreringarna i länet. Den näst högsta dieselandelen hade Norrbottens län 75,3%. Riksgenomsnittet för dieselandelen under jan-aug 2011 var 60,9% jämfört med 49,1% under jan-aug 2010.
Totala nyregistreringar av personbilar per län och kommun jan-aug 2011
I Stockholms län uppgick det totala antalet nyregistrerade personbilar under jan-aug 2011 till 51 731 vilket är 13,1% fler än under jan-aug 2010. Motsvarande siffror för det näst största länet, Västra Götalands län, var 37 715 registreringar, en uppgång med 5,5%. Det län som hade den största ökningstakten för nyregistreringarna var Västernorrlands län med ett plus på 25,2%, följt av Kalmar län med en ökning på 21,6% under jan-aug 2011.
Nyregistreringarna per kommun visar att Stockholm är den kommun i landet som hade flest nyregistreringar under jan-aug 2011 med 26 334 följt av Göteborg med 11 611 registreringar. Sorsele var den kommun som hade minsta antalet registreringar med 9 bilar. De höga registreringarna i Stockholm beror bl.a. annat på att många stora börsbolag har sitt säte i Stockholm och att dessa bilar registreras i Stockholm även om de används i övriga delar av landet. Att Solna har så många registreringar beror på att flera leasing- och hyrbilsbolag har sitt säte i Solna, vilket innebär att många leasingbilar och hyrbilar registreras i Solna men bilarna används i övriga delar av landet.

logo
Redaktionen