Kortnyheter

De 55 farligaste vägarna i Sverige kartlagda

I tidningen På Väg som görs av Svevia­ publiceras en unik sammanställning över 55 av Sveriges farligaste vägar. På dessa vägar dödas eller skadas hundratals människor varje år.
På Väg har bett Trafikverkets regionala­ och centrala trafiksäkerhetsexperter lista­ vilka de farligaste vägarna är i respektive­ region. De farliga vägarna finns i hela landet, från Ystad i söder till Boden i norr. Elva av de farligaste vägarna finns i Västra Götalandsregionen, nio i Stockholms län, sex i Skåne och fem i Värmlands län.
Som den allra farligaste räknas enligt­ Trafikverket E20 genom Västergötland, som är en huvudpulsåder för tunga transporter mellan stockholmsområdet­ och västkusten. Bara på sträckan mellan­ Alingsås och Örebro har 14 personer­ dött och 50 skadats svårt de senaste­­ åren.
Gemensamt för de vägarna är att de inte är mötesfria. Om de byggdes om till mötesfria genom mitträcken mellan körbanorna – 2+1-vägar eller motor­vägar – skulle olycksrisken minska till en bråkdel och många av människoliv skulle­ kunna räddas.
– Det är olyckligt att regeringen nu drar ner på anslagen till trafiksäkerhets­investeringar till förmån för andra stora­ infrastruktursatsningar. Sett under en tio­årsperiod skulle uppemot tusen människor­ slippa skadas eller dö om dessa 55 farliga vägar gjordes mötesfria. Dessutom skulle det skapa arbetstillfällen för tusentals vägarbetare under­ många år, vilket också är viktigt med tanke på att konjunkturen ser ut att vika. Det borde finnas utrymme i budgeten för både och, säger Svevias affärsutvecklings chef Erik Lundman.
Mer infromation om Sveriges farligaste­ vägar finns här.

logo
Redaktionen