Nyhet

Sveriges 55 farligaste vägar kartlagda

I nästa nummer av tidningen På Väg publiceras en unik sammanställning över 55 av Sveriges farligaste vägar. På dessa vägar dödas eller skadas hundratals människor varje år.
På Väg har bett Trafikverkets regionala och centrala trafiksäkerhetsexperter lista vilka de farligaste vägarna är i respektive region. De farliga vägarna finns i hela landet, från Ystad i söder till Boden i norr. Elva av de farligaste vägarna finns i Västra Götalandsregionen, nio i Stockholms län, sex i Skåne och fem i Värmlands län.
Som den allra farligaste räknas enligt Trafikverket E20 genom Västergötland, som är en huvudpulsåder för tunga transporter mellan stockholmsområdet och västkusten. Bara på sträckan mellan Alingsås och Örebro har 14 personer dött och 50 skadats svårt de senaste åren.
Gemensamt för de vägarna är att de inte är mötesfria. Om de byggdes om till mötesfria genom mitträcken mellan körbanorna – 2+1-vägar eller motorvägar – skulle olycksrisken minska till en bråkdel och många av människoliv skulle kunna räddas.
– Det är olyckligt att regeringen nu drar ner på anslagen till trafiksäkerhetsinvesteringar till förmån för andra stora infrastruktursatsningar. Sett under en tioårsperiod skulle uppemot tusen människor slippa skadas eller dö om dessa 55 farliga vägar gjordes mötesfria. Dessutom skulle det skapa arbetstillfällen för tusentals vägarbetare under många år, vilket också är viktigt med tanke på att konjunkturen ser ut att vika. Det borde finnas utrymme i budgeten för både och, säger Erik Lundman, chef för affärsutveckling på Svevia,
Tidningen På Väg, som ges ut av Svevia sex gånger per år, är en branschtidning inom infrastruktur.

logo
Redaktionen