Kortnyheter

Skogsbolag vill bygga kärnkraftverk

Stora skogsbolag vill bygga kärnkraftverk för att säkra tillgången på el. De har långt kvar till att vara självförsörjande.
Skogsindustrin är en stor konsument­ av energi och el. På energisidan är industrin­ i stort sett helt fossilfri­ och självförsörjande. Där används biobränslen­ som svartluten och bark.
Men skogsindustrin har även ett stort elbehov. Av de 22 terawattimmar som skogsindustrin använder varje år är det bara sex terawattimmar som kommer från den egna tillgången på biobränsle.
– Resten behöver vi köpa och då handlar­ vi ju på den elmarknad och den elproduktion som finns i Sverige i dag, säger Lina Palm som är energidirektör­ på branschorganisationen Skogsindustrierna.
Det finns planer fram till 2020 om att öka den egna elproduktionen med över en terawattimme, men det räcker inte långt även om skogsindustrin samtidigt jobbar hårt för att effektivisera sina processer och minska sitt elbehov.
Hela skogsindustrin är elintensiv men allra störst behov av el har de industrier­ som producerar mekanisk massa och tidningspapper, såsom Stora Enso, Holmen­ och SCA.
Det är också dessa som inom bas­industrisammanslutningen Industrikraft länge har sagt att de vill vara med och bygga ny kärnkraft i Sverige.

logo
Redaktionen