Kortnyheter

Tre av tio tycker det är okej att köra efter att ha druckit

Tre av tio personer tycker att det är okej att köra bil efter att ha druckit en öl eller­ ett glas vin. Det framkommer av den enkät­ som Bilprovningen genomfört på sin webbplats den 12-22 september­ 2011. Syftet är att ta pulsen på bilister­ och deras inställning till alkohol och bilkörning inför Trafiknykterhetens dag den 29 september. Sammanlagt svarade­ 1 674 personer på enkäten.
– Jag tycker att det är skrämmande att så många tycker att det är ok att köra bil efter att ha druckit öl eller vin. Ännu värre är att så många faktiskt också gör det. Dessa bilister vill man verkligen inte möta på vägen, säger Lina Öien, hållbar­hetsansvarig på Bilprovningen.
Bland männen svarar 33,1 procent att de kan tänka sig att köra bil efter­ att ha druckit en öl eller ett glas vin. Motsvarande­ siffra bland kvinnorna ligger­ på 16,5 procent.
Det framkommer också en skillnad i inställning mellan respondenter i storstäder (fler än 100 000 invånare) och mellanstora städer (20 000-100 000 invånare). I exempelvis Stockholm svarar 38,2 procent att de tycker att det är ok att köra efter att ha druckit en öl eller ett glas vin medan motsvarande siffra ligger på 22,3 procent i mellanstora städer.   
Enkäten visar tyvärr att en del också agerar som de tycker. Av de 1 674 personer som svarat på enkäten uppger 4,5 procent att de vid flera tillfällen under­ de senaste tolv månaderna kört bil mindre än två timmar (det tar minst 45 minuter att absorbera alkoholen i blodet så att det ger rätt promillenivå vid en mätning) efter att ha druckit en öl eller ett glas vin. 16 procent säger sig ha gjort det någon enstaka gång.
Det är ännu fler som uppger att de under de senaste tolv månaderna­ kört bil tidigt dagen efter att ha varit påverkad­ av alkohol. 4,9 procent anger­ att det skett vid flera tillfällen och 28,4 procent någon enstaka gång.
– Enkäten bevisar återigen hur viktigt det är att ha manifestationer som Trafik­nykterhetens dag och att upplysa och informera om konsekvenserna av rattfylleri, avslutar Lina Öien, hållbarhet­sansvarig på Bilprovningen.