Produktnyheter

CAIS – Analys av väglaget i realtid

Bridgestone Corporation meddelar att man har utvecklat en ny teknik som kan förse föraren med information i realtid om vägbanans beskaffenhet genom sensorer i däcken. Den nya tekniken går under beteckningen CAIS (Contact Area Information Sensing).
CAIS är en övergripande term för en framtida teknik som samlar in och utvärderar information om vägbanan. Den här nya tekniken innebär att sensorer känner av vibrationer i däcken direkt, att denna information digitaliseras av analysutrustning i fordonet, som sedan klassificerar vägbanans status till ett av sju alternativ (Torrt, halvtorrt, vått, slaskigt, nysnö, packad snö, is) och överför denna information direkt till en bildskärm inne i bilen.
Genom att direkt förse föraren med information om vägbanan gör denna nya teknik föraren bättre förberedd på snabbt föränderliga och farliga vägförhållanden som is, snö och regn. Tekniken ger även föraren möjlighet att varna de medtrafikanter som befinner sig på samma vägsträcka*4. Denna nya teknik är ytterligare ett exempel på hur Bridgestone arbetar för större säkerhet och för att förarna ska känna större trygghet ute på vägarna.
Här följer en översikt över den nya tekniken för att fastställa vägbanans beskaffenhet:

  • En accelerationssensor som är placerad inuti däcket känner av vibrationer i däcket och överför trådlöst denna information till fordonets analysutrustning. Dessutom drivs CAIS av Bridgestones egen kraftgeneratorutrustning.
  • Analysutrustningen analyserar vibrationerna i realtid och fastställer vilket av de sju fördefinierade vägförhållandena (torrt, halvtorrt, vått, slaskigt, nysnö, packad snö, is) som föreligger.
  • Analysresultatet visas sedan på en bildskärm inne i fordonet.
logo
Redaktionen