Nyhet

Plussiffror på fordonsmarknaden i september

– Den svenska fordonsmarknaden är fortsatt stark och registreringarna av både personbilar och lastbilar ökade i september. Personbilsregistreringarna i september var de femte högsta någonsin för en septembermånad och lastbilsregistreringarna har aldrig varit högre en septembermånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
– Både lätta och tunga lastbilar går bra vilket visar att aktiviteten är fortsatt hög i det svenska näringslivet. Det här är positiva tecken i en annars ganska så dyster bild som målas upp av den svenska konjunkturen, fortsätter Bertil Moldén.
– Andelen dieselbilar var under de första nio månaderna i år 61 procent och Sverige har i år för första gången passerat den genomsnittliga dieselandelen i Europa som hittills i år ligger på cirka 55 procent. Den ökade dieselandelen är en viktig förklaring till den rekordsnabba minskningen i Sverige av nya bilars koldioxidutsläpp, säger Bertil Moldén.
– Elbilarna börjar synas så smått i registreringsstatistiken. Hittills i år har 143 elbilar nyregistrerats. Regeringens besked att den sk supermiljöbilspremien kommer att omfatta inte bara privatpersoner utan även företag är glädjande och kommer att snabba på introduktionen av elbilar på marknaden. Det skulle dock behövas fler incentives, som t.ex. parkeringsförmåner, befrielse från trängselskatt och möjlighet för de sk ”50-grammarna” att få åka i kollektivfilen, för att ytterligare stimulera elbilsmarknaden, avslutar Bertil Moldén.

Ökning för både personbilar och lastbilar
Under september registrerades 26 605 nya personbilar, vilket är en ökning med 2,7 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-september, har registreringarna ökat med 10,1%. Lastbils-registreringarna totalt ökade med 8,7 % under september till 4 674. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 24,4 %. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i september med 8,2 % och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 20,6 %. Hittills i år har lätta lastbilar ökat med 24,2 % och tunga lastbilar har ökat med 29,7 %.
44,6 procent miljöbilar i september
Antalet registreringar av miljöbilar ökade under september med 7,0 % och uppgick till 11 854. Andelen miljöbilar i september var 44,6 %. Det kan jämföras med en andel på 42,8 % i september förra året. Hittills i år ligger miljöbilsandelen på 39,3 %, jämfört med 38,7 % samma period förra året.
61,3 procent dieslar i september
Antalet nyregistrerade dieselbilar ökade med 22,8 % i september. Andelen dieslar av de totala nybilsregistreringarna var 61,3 %. September förra året var dieselandelen 51,3 %. Hittills i år ligger dieselandelen på 60,9 % jämfört med 49,3 % samma period förra året.
Andelen bränslesnåla bilar ökar kraftigt
Nyregistreringarna av personbilar med koldioxidutsläpp högst 120 g/km ökade under september med 28,4 %. Bilar med max 140 g/km koldioxidutsläpp ökade med 26,0 %. Andelen bilar med koldioxidutsläpp på högst 140 g/km var 53,6% i september i år jämfört med 43,7 % september förra året.

logo
Redaktionen