Kortnyheter

NCC bygger första viltbron över vägen mellan Harrioja och Salmis

NCC Construction Sverige bygger en ny viltbro åt Trafikverket. Viltbron blir den första över väg i Norrbotten och placeras längs E4 mellan Harrioja och Salmis. Viltbron ska underlätta för renar och annat vilt att passera E4:an. Bygget påbörjas  i oktober och ska stå klart i juni 2012. Ordervärdet är 7 MSEK.
– Det är förstås spännande att få konstruera och bygga den första viltbron i Norrbotten, en åtgärd som bör öka säkerheten för trafikanterna och minska risken för viltolyckor, säger Jan-Olof Lampinen, affärschef NCC Construction, region Norrland.
E4 mellan Harrioja och Salmis korsar en renflyttningsled av riksintresse. Idag passerar renarna genom en viltpassage, en öppning i viltstängslet. Den nya viltbron, som ska ersätta viltpassagen, blir 60 meter lång och 5 meter bred och byggs helt i trä.
NCC har konstruerat och byggt ett flertal träbroar de senaste åren, bland annat Sveriges längsta träbro, 230 meter lång, i Umeå.
– Den nya viltbron kommer förstås också att fungera som en trafiksäker passage för andra som rör sig ute i naturen, löpare, skidåkare eller skoteråkare, säger Jan-Olof Lampinen.
I uppdraget ingår också att bygga en ny skoterbro över Aavajoki.