Kortnyheter

Höjd åldersgräns för tung trafik

Regeringen föreslår att åldersgränsen i vissa fall höjs för att köra lastbil, buss och motorcykel. Från och med 2013 kommer man att behöva vara 21 år för att ta lastbilskort, och 24 år för att ta busskort om man inte går en utbildning och tar yrkesförarkompetensbevis. Tidigare var åldersgränsen 18 år för lastbil och 21 för buss.

För bil med släp föreslås att man efter förarprov får så kallad utökad B-behörighet. Då får man köra kombinationer av bil och släp med en totalvikt på upp till 4 250 kilo. Med vanligt B-körkort gäller 3 500 kilo. Körkortsreglerna inom EU ska harmoniseras så att de är mera lika överallt. Tanken är att det ska underlätta för folk att ta jobb var som helst inom unionen och att trafiksäkerheten ska höjas.

En ny körkortsklass för motorcykel, A2, kommer enligt förslaget att införas. Den innebär att man får köra motorcykel med en maximal effekt på 35 kW (47,6 hk) och ett effekt/viktförhållande på maximalt 0,2 kW/kg. Om du vill ta vanligt A-körkort för att köra tyngre motorcykel måste du antingen ha fyll 24 år eller haft A2-körkort i minst två år och ha fyll 20 år.

Ytterligare information om körkortsfrågorna finns på www.regeringen.se/sb/d/12052