Kortnyheter

Peab och Skatteverket i unikt samarbete mot svartjobb

Peab är först i byggbranschen med att införa ett unikt landsomfattande samarbete med Skatteverket för att hindra ekonomisk brottslighet.
– Våra kunder ska känna sig trygga när de anlitar Peab. Vi står för pålitlighet och ska därför enbart arbeta med seriösa företag. Alla aktörer i branschen behöver ta sitt ansvar för att få bort kriminella element, säger Jan Johansson, VD och koncernchef på Peab.

Samarbetet, som gäller hela Sverige, syftar till att motverka ekonomisk brottslighet och innebär att Peab och Skatteverket samarbetar i kontrollen av olika underentreprenörer. Peab gör kreditupplysningar och leverantörsutvärderingar där information från Skatteverket om företagens redovisning om betalning av skatter och arbetsgivaravgifter utgör en viktig del. När information om skatter och avgifter stäms av mot den verksamhet som underentreprenören bedriver kan oseriösa företag undvikas.
– Det är mycket positivt att Peab arbetar aktivt med att motverka oseriösa underentreprenörer i byggbranschen. Genom att kontrollera underentreprenörer i hela sin verksamhet bidrar Peab till att minska skattefelet i branschen och underlättar för de seriösa företagen, säger Anette Landén, regionskattechef för storföretagsregionen på Skatteverket.