Nyhet

Bränsleskifte på nybilsmarknaden i Stockholms län

BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det under senare år har skett en kraftig omställning mellan olika bränslen på nybilsmarknaden både i Stockholms län och i riket som helhet. För bara fem år sedan (2006) var 65 procent av de nyregistrerade personbilarna i Stockholms län bensindrivna och 19 procent var dieseldrivna. Hittills i år har andelen bensinbilar sjunkit till 27 procent och dieselandelen har ökat till 62 procent. Andelen etanolbilar av nybilsregistreringarna i Stockholms län har varierat kraftigt, från 13 procent 2006 till toppnivån 30 procent 2008 och hittills i år 7 procent. Jämtlands län är det län i landet som har den högsta dieselandelen. Gotlands län har den högsta miljöbilsandelen. Västernorrlands län är det län där antalet nyregistrerade personbilar totalt sett ökat mest hittills i år.
– Aldrig tidigare har vi haft en så stor omställning mellan olika drivmedel på den svenska nybilsmarknaden som den som har skett under senare år. På bara fem år har andelen bensindrivna bilar halverats medan dieselandelen tredubblats både i riket som helhet och i t.ex. Stockholms län. Den kraftigt ökade andelen dieselbilar, inte minst av miljöklassade sk ”120-grammare”, är positiv ur miljösynpunkt och har bidragit till att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige har minskat med 23 procent under de senaste fem åren, säger Bertil Moldén vd för BIL Sweden.
– Antalet nyregistreringar av elbilar ligger än så länge på mycket blygsamma nivåer, 143 stycken hittills i år. Beskedet från regeringen om att den sk supermiljöbilspremien kommer att omfatta även företag är glädjande och borde snabba på introduktionen av elbilar på marknaden. Det skulle dock behövas ytterligare stimulanser enligt mönster från bland annat Norge med t.ex. parkeringsförmåner, befrielse från trängselskatt etc, säger Bertil Moldén.

Miljöbilsregistreringar per län – nyregistreringar jan-sep 2011
Gotlands län hade den högsta miljöbilsandelen i landet under jan-sep 2011 då 46,6% av alla nyregistreringar i länet var miljöbilar. På andra plats kom Östergötlands län med 44,6% miljöbilar. Riksgenomsnittet för miljöbilsandelen var 39,3% under jan-sep 2011 jämfört med 38,7% under jan-sep 2010.

Dieselbilar per län – nyregistreringar jan-sep 2011
Den högsta dieselandelen under jan-sep 2011 hade Jämtlands län med 77,5% dieslar av de totala nyregistreringarna i länet. Den näst högsta dieselandelen hade Norrbottens län 75,3%. Riksgenomsnittet för dieselandelen under jan-sep 2011 var 60,9% jämfört med 49,3% under jan-sep 2010.

Totala nyregistreringar av personbilar per län och kommun jan-sep 2011
I Stockholms län uppgick det totala antalet nyregistrerade personbilar under jan-sep 2011 till 58 749 vilket är 13,3% fler än under jan-sep 2010. Motsvarande siffror för det näst största länet, Västra Götalands län, var 42 600 registreringar, en uppgång med 3,7%. Det län som hade den största ökningstakten för nyregistreringarna var Västernorrlands län med ett plus på 22,7%, följt av Västmanlands län med en ökning på 22,0% under jan-sep 2011.
Nyregistreringarna per kommun visar att Stockholm är den kommun i landet som hade flest nyregistreringar under jan-sep 2011 med 30 193 följt av Göteborg med 13 208 registreringar. Sorsele var den kommun som hade minsta antalet registreringar med 9 bilar. De höga registreringarna i Stockholm beror bl.a. annat på att många stora börsbolag har sitt säte i Stockholm och att dessa bilar registreras i Stockholm även om de används i övriga delar av landet. Att Solna har så många registreringar beror på att flera leasing- och hyrbilsbolag har sitt säte i Solna, vilket innebär att många leasingbilar och hyrbilar registreras i Solna men bilarna används i övriga delar av landet.

logo
Redaktionen